SPU MOU ร.ร.เทศบาล1 บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา จ.บุรีรัมย์ มุ่งสนับสนุนส่งเสริมนักกีฬาบาสเกตบอล เพื่อความเป็นเลิศ

ข่าวทั่วไป Monday July 3, 2023 17:23 —ThaiPR.net

SPU MOU ร.ร.เทศบาล1 บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา จ.บุรีรัมย์ มุ่งสนับสนุนส่งเสริมนักกีฬาบาสเกตบอล เพื่อความเป็นเลิศ

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาล 1 "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา" ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นายสกล ไกรรณภูมิ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ ธีระวิวัฒนกิจ รองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นางสาวพัชราภรณ์ อ่อนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา" จังหวัดบุรีรัมย์ และนายสมโชค กางรัมย์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เปิดบ้านให้การต้อนรับ ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬา และ อาจารย์สมเกียรติ สมบูรณ์เงิน ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี เพื่อทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สนับสนุนนักกีฬาบาสเกตบอลในการพัฒนากีฬา ด้วยการผลิตบุคลากรทางการกีฬาและนักกีฬา เพื่อความเป็นเลิศ

สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง โรงเรียนเทศบาล 1 "บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา" กับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ มีรายละเอียด ดังนี้

 • สนับสนุนให้นักกีฬาบาสเกตบอล เข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพ
 • สนับสนุนให้นักกีฬาบาสเกตบอลได้เล่นและฝึกซ้อม กีฬาบาสเกตบอล และแข่งขันอย่างต่อเนื่อง
 • สนับสนุนให้ผู้ฝึกสอนบาสเกตบอล ของโรงเรียนเทศบาล 1 "บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา" ได้มีโอกาสหาประสบการณ์ในการแข่งขัน
 • สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาบาลเกตบอล และเสื้อผ้า ที่ใช้ในการฝึกซ้อม การแข่งขันบาสเกตบอล
 • โรงเรียนเทศบาล 1 "บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา" จะให้นักกีฬาบาสเกตบอลที่มีความสามารถเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโครงการทุนกีฬา
 • สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการด้านกีฬาร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพ
 • บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี
 • ทางด้าน นายสมศักดิ์ ธีระวิวัฒนกิจ รองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวถึงการลงนามในครั้งนี้ว่า...นับเป็นโอกาสอันดีที่เราทั้งสองได้มีความเห็นตรงกันที่จะพยายามส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬาบาสเกตบอล ได้มีโอกาสมีที่เรียนที่ดี มีโอกาสได้พัฒนากีฬาที่เข้าชอบ และได้มีโอกาสมุ่งความเป็นเลิศคือ การได้รับใช้ทีมชาติ โรงเรียนเทศบาล 1 "บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา" ถือว่าเป็นโรงเรียนที่มุ่งส่งเสริมด้านกีฬาบาสเกตบอลอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ที่ผ่านๆ มา มีนักเรียนหลายคนที่จบไป ที่เล่นเก่งในกีฬาบาสเกตบอล แต่เมื่อไม่ได้รับโอกาส พอจบการศึกษาไป ก็ไม่มีที่ส่งเสริม น่าเสียดายมาก แต่นับจากนี้ไปทาง มหาวิทยาลัยศรีปทุม คือ ความหวังอันยิ่งใหญ่ที่เข้ามาสร้างโอกาสให้กับนักเรียนของเราอย่างมาก ต้องขอขอบพระคุณท่านอธิการบดี รองอธิการบดี ตลอดจนผู้บริหารของมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสกับเรา เราจะตั้งใจพยายามฝึกอบรมนักกีฬาบาสเกตบอลให้มีศักยภาพ เพื่อที่จะส่งต่อให้ไปสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศรีปทุมต่อไปครับ...

  ทางด้าน นางสาวพัชราภรณ์ อ่อนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา" จังหวัดบุรีรัมย์ ได้กล่าวว่า?ต้องขอขอบคุณทาง มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นอย่างมากที่ให้ความไว้วางใจเราในการร่วมกันพัฒนากีฬาบาสเกตบอลในครั้งนี้ และดีใจแทนเด็กๆ ของเราเป็นอย่างมากที่จะได้ให้โอกาสทั้งทางการเรียนและการเล่นกีฬา ดิฉันเชื่อว่าเด็กของเรามีศักยภาพสามารถที่จะทำผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้อย่างแน่นอนคะ?

  ทางด้าน ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้กล่าวว่า...ในนามผู้แทนอธิการบดี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน ผมเองในฐานะคนกีฬาและรับใช้ทีมชาติมาก่อน ก็ต้องขอกล่าวว่า ดีใจและภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนได้มีที่เรียน ได้มีเวทีในการพัฒนากีฬาบาสเกตบอล ตามแนวนโยบายให้การสนับสนุนของมหาวิทยาลัยคือ การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ ตรงนี้มันมองอนาคตทั้งเด็กและทีมชาติได้อย่างชัดเจน ผิดกับสมัยผมการเป็นนักกีฬาต้องขวนขวายและมั่นฝึกฝนบังคับตนให้อยู่ในระเบียบวินัยด้วยตนเอง ดังนั้นการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มุ่งมั่นชัดเจนในการส่งเสริมและพัฒนาวงการกีฬาบาสเกตบอลอย่างต่อเนื่อง นักกีฬาเมื่อมีโอกาสและได้รับโอกาสแล้วก็ต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบให้มาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีระบบการเรียน การดูแลนักกีฬา การส่งเสริม ตลอดจนผู้ฝึกสอนทุกคนต่างมีความเป็นมืออาชีพ เราการันตีได้ว่า เมื่อเป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัยศรีปทุมแล้ว มีการส่งเสริมด้านการศึกษาจนถึงระบบปริญญาโท มีเวทีในการแข่งขันมากมาย มีโอกาสติดทีมชาติ อย่างแน่นอนครับ และท้ายที่สุดก็ต้องขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล 1 "บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา" ที่ให้ความไว้วางใจกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในครั้งนี้ด้วยเช่นกันครับ...

  อีกหนึ่งบุคคลสำคัญที่ทำให้การเกิดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ต้องยกให้กับคำว่าครูผู้ปิดทองหลังพระ และเป็นทั้งโค้ชผู้ปลุกปั้นนักกีฬาบาสเกตบอลของโรงเรียนเทศบาล 1ฯ ได้ก้าวสู้ระดับเยาวชนทีมชาติ นั่นคือ "โค้ชแจ็ค" นายคำนวณ เดชไพรขลา ได้กล่าวว่า...ดีใจมากๆ ที่สิ่งได้ทำวันนี้กับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มันคือการสร้างฐานอนาคตให้กับเด็กๆ ของเราได้มีสถานที่เรียนอย่างมั่นคง เพราะมหาวิทยาลัยศรีปทุม นอกจากที่จะเป็นสถานศึกษาที่มีชื่องเสียงมากอยู่แล้ว ยังเป็นสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนด้านกีฬาอย่างมากอีกด้วย ต้องขอขอบคุณทาง มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ให้โอกาสกับเด็กๆ ของเราในครั้งนี้อีกครั้งครับ...

  ทางด้าน (น้องมล) นางสาวศศิวิมล โพธิ์แก้ว นักกีฬาบาสเกตบอลหญิง โรงเรียนเทศบาล 1 "บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา" ตำแหน่งเซ็นเตอร์ หนึ่งในแคนดิเดตที่จะเป็นรุ่นแรกในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ที่จะเข้าเป็นนักกีฬาและเป็นนักศึกษาประจำของ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในอนาคต กล่าวว่า...หนูได้ยินชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยศรีปทุมกับวงการกีฬาบาสเกตบอลมานานมากแล้วคะ ดูทีไรก็ชนะเลิศรายการโน้นรายการนี้ ก็ได้แต่มองดูว่า มหาวิทยาลัยนี้เขาเก่งด้านบาสเกตบอล มีพี่หลายคนก้าวไปติดทีมชาติ ก็ได้แต่แอบมองแอบดู ซึ่งไม่คิดว่าวันนี้ เวลานี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มาอยู่ที่โรงเรียนของหนู และมาให้โอกาสกับพวกหนูได้ไปเรียนได้ไปเล่นกีฬาบาสเกตบอล เมื่อก่อนแค่ฝัน แต่เดี๋ยวนี้ตอนนี้มันมีความเป็นจริงได้แล้ว หนูจะต้องทำให้ได้ หนูจะต้องเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลให้กับมหาวิทยาลัยศรีปทุมให้ได้คะ....

  อีกหนึ่งคนกับ (น้องกระต่าย) นางสาวบุษกล การรัมย์ นักกีฬาบาสเกตบอลหญิง โรงเรียนเทศบาล 1 "บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา" ตำแหน่งพอยต์การ์ด ที่จะก้าวเข้าในสู่รั้วของ SPU ในอนาคต ได้กล่าวว่า...ถ้าหนูได้เป็นนักกีฬาบาสเกตบอลของมหาวิทยาลัยศรีปทุมจริง รุ่นน้องของหนูก็เชื่อว่า เข้าจะได้เป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้เช่นกัน โรงเรียนของเรามีนักกีฬ่าบาสเกตบอลเก่งๆ หลายคน น้องๆ หลายคนต่างตื่นเต้นและมีความหวังอย่างมาก ตรงจุดนี้มันจะทำให้น้องๆ หลายคนมีความตั้งใจในการฝึกซ้อมและมีความหวังมากขึ้น และมันจะส่งผลให้ทีมของโรงเรียนเรามีนักกีฬาเก่งๆ เพิ่มขึ้นด้วย และโรงเรียนของเราก็จะมีชื่อเสียงตามไปด้วยเหมือนกัน ขอบคุณที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม มามอบและสร้างโอกาสให้กับพวกเรานะคะ...


  เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ