"SVR"ตอกย้ำความเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ สู่ความอย่างยั่งยืน การันตีประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO 14064-1:2018 ติดตั้ง EV Charger - Solar Roof

ข่าวอสังหา Wednesday July 5, 2023 16:59 —ThaiPR.net

"SVR"ตอกย้ำความเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ สู่ความอย่างยั่งยืน การันตีประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO 14064-1:2018 ติดตั้ง EV Charger - Solar Roof ตอบโจทย์การประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน

บมจ.สิวารมณ์ เรียลเอสเตท "SVR" ประกาศตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สู่เป้าหมายการเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ ล่าสุดรับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO 14064-1:2018 มาตรฐานการทวนสอบ การวัดปริมาณและการรายงานผลการปลดปล่อยและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กรมาตรฐาน พร้อมภายใต้แนวคิด "Best Smart Living"ขับเคลื่อนด้วย 4 "S" SMART รวมถึงติดตั้ง EV Charger และ Solar roof ที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ชูทุกโครงการตอบโจทย์การประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน

นายรณฤทธิ์ ฐิติสุริยารักษ์ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินอาวุโส บมจ.สิวารมณ์ เรียลเอสเตท"SVR" เปิดเผยว่า บริษัทฯมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาโครงการที่ตอบโจทย์ที่อยู่อาศัยแบบ Premium Economy (ความคุ้มค่า) ของกลุ่ม Real Demand ที่แท้จริงและพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล ธรรมาภิบาล โปร่งใส พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯได้เริ่มจัดทำและเปิดเผยข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจเป็นครั้งแรก เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการตามนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกดังกล่าว ได้ผ่านการทวนสอบและได้รับประกาศนียบัตรการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 14064-1:2018 จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทระดับโลกที่ให้บริการด้านการตรวจประเมินและออกใบรับรองในด้านคุณภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นผู้ให้การรับรองมาตรฐาน ซึ่งเป็นการรับรองที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

ทั้งนี้ SVR มีความความมุ่งมั่นการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2563 เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการตามนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีนโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการนำเทคโนโลยีมาใช้ภายในโครงการ ซึ่งทุกโครงการของSVR มุ่งเน้นสร้างความแตกต่างด้านการให้บริการและพัฒนาแบบบ้านให้ตอบโจทย์ทุก Lifestyle ทุก Generation ผ่านกลยุทธ์การพัฒนาโครงสร้างอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้แนวคิด "Best Smart Living" ที่ขับเคลื่อนด้วย 4 "S" SMART 1. ทำเลที่ตั้งโครงการที่มีศักยภาพ (SMART Location) 2. การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัย (SMART Function) 3.ความคุ้มค่าในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัย (SMART Value) และ 4. ความทันสมัยและความสะดวกสบาย (SMART Home)

นอกจากนี้ ทุกโครงการที่อยู่อาศัยของSVR มีการติดตั้งเครื่องชาร์จรถไฟฟ้า (EV Charger) ให้กับทุกหลัง ขณะที่ระบบไฟฟ้าบนหลังคา (Solar roof) จะดำเนินการติดตั้งให้สำหรับโครงการบ้านที่มีมูลค่าเกิน10ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นในการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้าร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้าน สอดรับการยึดหลักการดำเนินงานภายใต้แนวคิด ESG ตั้งแต่การก่อสร้าง การอยู่อาศัยของลูกบ้าน การใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากSVR คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทุกโครงการที่มีการพัฒนาสามารถตอบโจทย์การประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน ซึ่งเจตนารมณ์ของบริษัทฯเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นดำเนินการเพื่อลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร เพื่อดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ