CMC ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มและ ATK ให้กับโครงการอบรมการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอำเภอเมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี ณ ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ทหารเรือ จ.ชลบุรี

ข่าวทั่วไป Monday July 10, 2023 17:28 —ThaiPR.net

CMC ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มและ ATK ให้กับโครงการอบรมการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอำเภอเมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี ณ ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ทหารเรือ จ.ชลบุรี

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) CMC GROUP โดยมีคุณวรมน รัชตารมย์ ผู้จัดการทั่วไปในกลุ่มโรงแรม บริษัท ซีทูเอช จำกัด (กลุ่ม CMC) ตัวแทนกลุ่ม CMC ร่วมเดินทางลงพื้นที่มอบน้ำดื่มตรา CMC จำนวน 500 ขวด ให้แก่คณะเจ้าพนักงานปกครอง อำเภอเมืองนนทบุรี ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยและการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาความสามารถในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายพิรุณ วิมลอักษร นายอำเภอเมืองนนทบุรีให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ พร้อมกันนี้ได้นำชุดตรวจโควิด ATK ยี่ห้อ Norman นำเข้าโดยบริษัท เทเลด็อก จำกัด (กลุ่ม CMC) จำนวน 5,000 ชุด มอบให้แก่ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธศึกษา ทหารเรือ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566 ณ จังหวัดชลบุรี

กลุ่ม CMC เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นบทบาทที่เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน ต้องช่วยกันป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ไว้ให้อยู่ยาวนานอย่างยั่งยืน และเพื่อให้เกิดการป้องกันและดูแลทรัพยากรอย่างเข้าใจและถูกวิธี จำเป็นต้องได้รับการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการได้สัมผัสกับประสบการณ์จริงจะช่วยทำให้เราเข้าใจและเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งจากการลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ ยศ.ทร. ทีมงานได้เพิ่มพูนความรู้ในเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงศาสตร์พระราชาอันเป็นแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่พระองค์ทรงพระราชทานให้กับประชาชนชาวไทยได้นำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ในรูปแบบแห่งความพอประมาณ พออยู่พอกิน และสามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมถึงรู้จักการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด ตระหนัก และเห็นคุณค่า โดยทางศูนย์ฝึกทหารใหม่ ได้นำพาทีมงานไปปลูกป่าชายเลน เพื่อให้เข้าใจและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ระบบนิเวศชายฝั่งทะเล เพื่อสร้างความสมบูรณ์ สมดุล และยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติของไทย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ