"บางกอกแอร์เวย์ส" สานฝันนิวเจนในเส้นทางอาชีพการบิน ดึงอาสาสมัคร Blue Volunteers และญาญ่า อุรัสยา ร่วมเปิดแคมเปญติดปีกเติมฝัน สร้างสรรค์โอกาสการเรียนรู้ ปีที่ 2

ข่าวทั่วไป Tuesday July 25, 2023 15:30 —ThaiPR.net

"บางกอกแอร์เวย์ส" สานฝันนิวเจนในเส้นทางอาชีพการบิน ดึงอาสาสมัคร Blue Volunteers และญาญ่า อุรัสยา ร่วมเปิดแคมเปญติดปีกเติมฝัน สร้างสรรค์โอกาสการเรียนรู้ ปีที่ 2 เสริมประสบการณ์บนไฟลท์บิน และการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส สานต่อโครงการ "ติดปีกเติมฝัน สร้างสรรค์โอกาสการเรียนรู้" ปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนได้ลงมือปฏิบัติผ่านฐานการเรียนรู้ที่สนุกสนานและสมจริง จำนวน 3 ฐาน ประกอบด้วย ฐานปฏิบัติการบินในเครื่องฝึกบินจำลอง ฐานเรียนรู้การทำงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และฐานกิจกรรมเพื่อการปลูกฝังจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยไฮไลต์พิเศษกับ ญาญ่า-อุรัสยา เสปอร์บันด์
แบรนด์แอมบาสเดอร์ ประจำสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ที่มาร่วมทำกิจกรรมกับน้อง ๆ อย่างใกล้ชิด

นางอาริญา ปราสาททองโอสถ กรรมการบริษัท และประธานคณะทำงานส่วนรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อจุดประกายความคิดและต่อยอดความฝันของเยาวชนที่ใฝ่ฝันอยากเป็นส่วนหนึ่งของบุคคลากรในแวดวงอุตสาหกรรมการบินไทยในอนาคต ล่าสุด สายการบินบางกอกแอร์เวย์สจึงได้สานต่อโครงการ "ติดปีกเติมฝัน สร้างสรรค์โอกาสการเรียนรู้" อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งในปีนี้ บริษัทฯ ได้นำทีมอาสาสมัคร Blue Volunteers จากนักบิน และพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน มาร่วมจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และการทำงานในชีวิตจริงด้วยทฤษฎีเชิงรุก
"Learning by Doing" ให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้เกิดกระบวนการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง โดยได้จำลองฐานการเรียนรู้เพื่อให้เยาวชนในชุมชนท้องถิ่นได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติการในสายอาชีพต่าง ๆ ของธุรกิจการบินจากผู้มีประสบการณ์ตรง ประกอบด้วย อาชีพนักบิน อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ซึ่งครั้งนี้เราได้จัดให้น้อง ๆ นักเรียนได้ทดลองขับเครื่องบินในเครื่องฝึกบินจำลอง (Flight Simulator) ด้วย ซึ่งเป็นเครื่องที่ใช้ฝึกของนักบินจริง ๆ

"สำหรับสีสันไฮไลต์ของกิจกรรมในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก กัปตันพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้คำแนะนำและบรรยายเกี่ยวกับการทำงานในห้องนักบิน และระบบปฏิบัติการบิน พร้อมด้วย ญาญ่า-อุรัสยา เสปอร์บันด์ แบรนด์แอมบาสเดอร์ประจำสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส มาร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ ญาญ่า ยังร่วมทำกิจกรรมเพื่อปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้มีจิตสำนึกต่อส่วนรวมร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านเวิร์คชอปการทำสมุดทำมือจากวัสดุรีไซเคิล โดยมีคณะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนเทวะคลองตรง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมในกิจกรรม"

บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในนโยบายการดำเนินธุรกิจที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อมีส่วนร่วมผลักดันการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ปัจจุบันกลุ่มอาชีพด้านการบินกำลังได้รับความสนใจเพิ่มสูงขึ้นจากแนวโน้มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว - การคมนาคมที่มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่หลายองค์กรยังคงมีอุปสงค์ในการผลิตแรงงานด้านการบินอยู่ กิจกรรมการเติมทักษะด้านการบินในครั้งนี้จึงถือเป็นแรงจูงใจสำหรับคนเจนเนอเรชันใหม่ ที่ใฝ่ฝันอยากประกอบอาชีพนักบิน ลูกเรือ ช่างซ่อมอากาศยาน และอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอวกาศ ให้มีโอกาสได้เสริมทักษะเพื่อปูทางสู่เส้นทางอาชีพที่สนใจต่อไปในอนาคต

นางอาริญา กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์และสร้างพลังแห่งรอยยิ้มแทนคำขอบคุณสำหรับกลุ่มผู้โดยสารโปรแกรมรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส บริษัทฯ ยังได้เรียนเชิญผู้ปกครองพร้อมกับบุตรหลานที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการดังกล่าวนั้น จะเป็นแนวทางการปฏิบัติเชิงรูปธรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างเสริมแรงบันดาลใจในวัยเยาว์ให้แก่เด็กไทย สู่การเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ ที่เป็นบุคลากรคุณภาพในอุตสาหกรรมการบินต่อไปได้ในภายภาคหน้า

ด้านญาญ่า-อุรัสยา เสปอร์บันด์ พรีเซ็นเตอร์และแบรนด์แอมบาสเดอร์ประจำสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เปิดเผยว่า รู้สึกยินดีมากที่ได้มีส่วนสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก ๆ ผ่านกิจกรรม "ติดปีกเติมฝัน สร้างสรรค์โอกาสการเรียนรู้" ปีที่ 2 ในครั้งนี้ และเชื่อว่าการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญผ่านประสบการณ์จริงนอกห้องเรียนจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงเฉพาะสายอาชีพ ซึ่งสำคัญมากสำหรับการสร้างแนวทางการเลือก Career Path ในอนาคตของเด็กไทย โดยเฉพาะน้อง ๆ ที่สนใจอาชีพด้านการบิน ไม่ว่าจะเป็นนักบินแอร์โฮสเตส หรืองานภาคพื้นดิน ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ร่วมเข้ากิจกรรมที่นอกจากจะได้สาระความรู้จากฐานกิจกรรมต่าง ๆ แล้ว ยังได้ร่วมสนุกและเสริมสร้างจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรม DIY ประดิษฐ์สมุดทำมือรีไซเคิล ที่ช่วยปลูกฝังให้น้อง ๆ เห็นคุณค่าและตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อม


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ