ปลัดเกษตรฯ หารือด้านเกษตรร่วมกับเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร ประจำประเทศไทย หวังกระชับความสัมพันธ์และเปิดตลาดสินค้าเกษตรไทยที่มีศักยภาพไปสหราชอาณาจักรในอนาคต

ข่าวทั่วไป Thursday August 3, 2023 08:58 —ThaiPR.net

ปลัดเกษตรฯ หารือด้านเกษตรร่วมกับเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร ประจำประเทศไทย หวังกระชับความสัมพันธ์และเปิดตลาดสินค้าเกษตรไทยที่มีศักยภาพไปสหราชอาณาจักรในอนาคต

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเข้าพบนายมาร์ก กูดดิง (H.E. Mr. Mark Gooding OBE) เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร ประจำประเทศไทย พร้อมด้วย นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) นางสาววนิดา กำเนิดเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร ประจำประเทศไทย ว่า การเข้าพบเอกอัครราชทูต สหราชอาณาจักร ประจำประเทศไทยในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความรู้จัก และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยและ สหราชอาณาจักร ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยมีประเด็นหารือร่วมกันที่สำคัญ ประกอบด้วย 1) การประชุมหารือความร่วมมือด้านการเกษตรไทย-สหราชอาณาจักร ครั้งที่ 1 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพ อันเป็นผลสืบเนื่องจากการลงนาม MOU ความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักร เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา และการประชุมในครั้งนี้ ถือเป็นกลไกการหารือ อย่างเป็นรูปธรรมภายหลังจากที่สหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรป โดยทั้งสองฝ่ายจะได้แลกเปลี่ยน ทำความเข้าใจโครงสร้างกระทรวงและ ความรับผิดชอบ ตลอดจนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยอาหาร รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โรคระบาด และความปลอดภัยอาหาร เป็นต้น 2) การส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรระหว่างกัน โดยสหราชอาณาจักรถือเป็นคู่ค้าสำคัญลำดับต้น ๆ ของไทยในทวีปยุโรป และไทยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียน จะเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศจะสนับสนุนและส่งเสริมการขยายการส่งออกสินค้าเกษตรระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันสินค้าที่ไทยส่งออกไปยังสหราชอาณาจักร อาทิ ไก่แปรรูป ปลาทูน่า ปลาสคิปแจ็คปรุงแต่ง และข้าว เป็นต้น ขณะเดียวกันไทยได้นำเข้าสินค้าจากสหราชอาณาจักรเช่นกัน อาทิ วิสกี้ อาหารสัตว์และอาหารเสริมที่เป็นอาหารสัตว์ แป้งข้าวโพด เป็นต้น

"ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพ รวมทั้งความปลอดภัยอาหาร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคทั่วโลก กระทรวงเกษตรฯ จึงขอให้ท่านเอกอัครราชทูตฯ ช่วยประชาสัมพันธ์และสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยต่อไป นอกจากนี้ ยังมีสินค้าเกษตรไทยที่มีศักยภาพที่ไทยประสงค์จะผลักดันไปยังสหราชอาณาจักรอีก หลายชนิด และหวังว่าจะสามารถเปิดตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพจากไทยไปสหราชอาณาจักรได้ในอนาคตเร็ว ๆ นี้ ด้วย" ปลัดเกษตรฯ กล่าว


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ