ก.แรงงาน เดินหน้า พัฒนาทักษะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสสู่สังคมดิจิทัล

ข่าวทั่วไป Monday August 7, 2023 16:59 —ThaiPR.net

ก.แรงงาน เดินหน้า พัฒนาทักษะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสสู่สังคมดิจิทัล

กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งดำเนินการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล ให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม ผ่านอบรมแล้วกว่าหมื่นคน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาล ได้ประกาศนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ โดยกำหนดให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่รัฐต้องจัดเตรียมไว้ให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มคนในทุกพื้นที่ และให้มีการกระจายอย่างทั่วถึง รวมทั้งให้การดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการใช้งานและใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตได้อย่างรู้เท่าทัน ตลอดจนประชาชนได้รับโอกาสในการสร้างรายได้จากระบบดังกล่าว จึงมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานทุกช่วงวัย โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกลและทุรกันดาร ผู้มีรายได้น้อย คนพิการ เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในสังคม ให้สามารถเข้าถึงบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน มีทักษะความรู้ในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ ลดความเหลื่อมล้ำและช่องว่างในการเข้าถึงบริการของรัฐ

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการนี้ได้เริ่มดำเนินการเมื่อกลางปี 2565 เป้าหมายดำเนินการ 20,000 คน ปัจจุบันมีผู้ผ่านการฝึกอบรมแล้ว จำนวน 10,238 คน ซึ่งโครงการจะสิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2567 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย แรงงานที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ผู้มีรายได้น้อย คนพิการ เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อให้มีทักษะ ความรู้ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว โดย กสทช.เป็นผู้จัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดฝึกอบรม หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับหน้าที่จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่กลุ่มเป้าหมายตามพื้นที่ที่ กสทช.ระบุไว้ การอบรมดังกล่าวเน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสร้างรายได้ให้กับตนเองและชุมชน เช่น แนะนำวิธีการขายสินค้าออนไลน์ การเล่าเรื่องเพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการ การถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวด้วยมือถือ และการทำตลาด เป็นต้น

"โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือที่ช่วยยกระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ประชาชน กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม รวมทั้งสร้างโอกาสและความเสมอภาค เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และพัฒนาอาชีพไปสู่สังคมดิจิทัล โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกจังหวัด หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4" อธิบดีบุปผา กล่าวในท้ายสุด


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ