ก.ล.ต. ร่วมมือกับ ADB และ สบน. จัดงานสัมมนาให้ความรู้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้านการส่งเสริมการเงินเพื่อความยั่งยืน

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday August 8, 2023 16:51 —ThaiPR.net

ก.ล.ต. ร่วมมือกับ ADB และ สบน. จัดงานสัมมนาให้ความรู้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้านการส่งเสริมการเงินเพื่อความยั่งยืน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ร่วมกันจัดงานสัมมนา "Catalyzing Green and Sustainable Finance Through Capital Markets and Other Innovative Solutions" ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ในการส่งเสริมการเงินเพื่อความยั่งยืน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

การสัมมนาครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ ภาคเอกชน ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงินและผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน ในการออกและเสนอขายตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืน และแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการวางโครงสร้างทางการเงินที่จะช่วยลดความเสี่ยงของโครงการ รวมทั้งการนำเสนอกรณีศึกษาในการออกและเสนอขายตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืนในไทย โดยมีนายธวัชชัย พิทยโสภณ รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวปาฐกถาเปิดงาน

ภายในงาน นางสาวจอมขวัญ คงสกุล รองเลขาธิการ ก.ล.ต. ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ "Enabling Factors: Introducing Innovative Financial Structures, Ecosystem, and Incentives to Ensure Successful Issuance" โดยกล่าวถึงบทบาทของตลาดทุนที่มีส่วนสำคัญในการแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ประกอบการ ผ่านการพัฒนาระบบนิเวศการเงินเพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืนในระบบเศรษฐกิจตามแนวนโยบายของ ก.ล.ต. ซึ่งครอบคลุม 6 ด้านสำคัญ ได้แก่ (1) ผู้ระดมทุน (2) ผู้ลงทุน (3) มาตรฐานการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Taxonomy) และผู้ทวนสอบ (4) แพลตฟอร์มที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อความยั่งยืน (5) ความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และ (6) ผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อความยั่งยืน

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้ส่งเสริมบทบาทของตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน ซึ่งเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อความยั่งยืนและเป็นเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญในการสนับสนุนการระดมทุนเพื่อความยั่งยืน โดยร่วมมือกับ ADB ในการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค (technical assistance) ด้านการระดมทุน และช่วยพัฒนากรอบการออกหุ้นกู้ด้านความยั่งยืน (sustainability framework) รวมทั้ง ADB ได้ให้เงินสนับสนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้ตรวจสอบภายนอก (external reviewer) แก่ผู้ออกตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืน ซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาตลาดตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ