เฮอร์บาไลฟ์ เผยแพร่รายงานความยั่งยืนระดับโลกฉบับที่ 2

ข่าวทั่วไป Thursday August 17, 2023 08:22 —ThaiPR.net

เฮอร์บาไลฟ์ เผยแพร่รายงานความยั่งยืนระดับโลกฉบับที่ 2

รายงานฉบับใหม่ตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีระดับโลกที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผู้คนและโลกใบนี้

เฮอร์บาไลฟ์ (Herbalife) บริษัทชั้นนำระดับโลกด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ได้เผยแพร่รายงานความยั่งยืนระดับโลกฉบับที่ 2 ใช้ชีวิตให้ดีที่สุดในแบบที่ต้องการ (Global Sustainabilty Report: Live Your Best Life) โดยรายงานฉบับดังกล่าวพูดถึงการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่บริษัทได้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2564-2565 และเปิดเผยหลักปฏิบัติทางธุรกิจที่ยั่งยืนและความทุ่มเทใน 3 ส่วนสำคัญ อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ผู้คนที่มีสุขภาพดีและโลกที่มีความรุ่งเรือง

"การเผยแพร่รายงานความยั่งยืนระดับโลกฉบับที่ 2 ในครั้งนี้ได้ตอกย้ำความทุ่มเทของเราในการปลูกฝังความยั่งยืนเข้าไปในโครงสร้างธุรกิจของเราในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและทั่วโลก" คุณสตีเฟน คอนชี (Stephen Conchie) ประธานประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและจีนของเฮอร์บาไลฟ์ กล่าว "การสนับสนุนความพยายามในทุกด้านของเราคือ ภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้จำหน่ายอิสระ ลูกค้า พนักงาน ผู้ร่วมลงทุนและชุมชนของเราพร้อมกับเติมเต็มวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือผู้คนให้สามารถใช้ชีวิตของตนเองได้อย่างดีที่สุดแบบที่ต้องการและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพโดยรวมของชุมชนและโลกของเรา"

กลยุทธ์ด้านความมั่นคงระดับโลกของเฮอร์บาไลฟ์มุ่งเน้นไปที่การดูแลสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคมและแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่โปร่งใส โดยให้ความสำคัญกับด้านที่บริษัทสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดเป็นอันดับแรก ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวได้รับอิทธิพลจากลำดับความสำคัญของเหล่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความเสี่ยงขององค์กรและมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)

ในปี 2565 เฮอร์บาไลฟ์ได้ทำการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นทางการเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ลำดับความสำคัญและแนวทางที่บริษัทสามารถส่งเสริมความโปร่งใสด้านความยั่งยืนและการจัดทำรายงาน การประเมินดังกล่าวช่วยให้เฮอร์บาไลฟ์สามารถระบุปัญหาด้านความยั่งยืนที่สำคัญที่สุดที่บริษัทกำลังเผชิญอยู่ได้

รายการงานความยั่งยืนระดับโลกของเฮอร์บาไลฟ์ในปี 2564-2565 ได้เน้นย้ำความสำเร็จของบริษัทใน 3 ภาคส่วนที่สำคัญ ประกอบด้วย

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

1) มีผลิตภัณฑ์ประมาณ 700 รายการที่เปิดตัวขึ้นทั่วโลก รวมถึงผลิตภัณฑ์ 40รายการที่เปิดตัวใน 14 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

2)  รักษาตำแหน่ง #1 brand in the world in meal replacement and protein supplements combined* ตลอดจน #1 brand in the world in active and lifestyle nutrition**

3)  ได้รับรางวัลมากกว่า 40 รางวัลและการยอมรับด้านความเป็นเลิศและคุณภาพผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย

  • สัญลักษณ์การรับรองคุณภาพแห่งชาติด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นปีที่11ติดต่อกันจากสถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและอุตสาหกรรมการแพทย์(Institute for Biotechnology and Medicine Industry) ในไต้หวัน
  • การยิมรับด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสาธารณสุขระดับทองคำ (Gold Products for Public Health)สำหรับผลิตภัณฑ์ 33 รายการ จากสมาคมอาหารฟังก์ชันเวียดนาม (Vietnam Association of Functional Food) ในปี 2564 และ2565
  •   รางวัลแบรนด์ที่ผู้บริโภคไว้วางใจสุงสุด (Customers' Most Trusted Brand Award) สาขาอาหารฟังก์ชันเพื่อสุขภาพประจำปี 2566 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและพลังงานและกระทรวงเกษตร อาหารและกิจการชนบทเกาหลี

ผู้คนที่มีสุขภาพดี

1)  แอพลิเคชั่นมือถือ HN Grow คว้า 10 รางวัลสำหรับการเป็นแอพลิเคชั่นที่ดีที่สุดในหมวดเดียวกัน โดยแอพลิเคชั่นนี้ให้การอบรมข้อมูลและทักษะแก่ผู้จำหน่ายอิสระ

2) ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐในเม็กซิโก, บราซิล, อินโดนีเซียและอินเดียที่สนับสนุนแคมเปญป้องกันโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อผ่านไลฟ์สไตล์ที่ดีต่อสุขภาพและการศึกษาด้านโภชนาการ การจัดการอาหารและสุขอนามัย

3) ขยายความร่วมมือกับองค์กรไม่แสวงหากำไรเพื่อให้การสนับสนุนมากกว่า 20 โครงการที่เน้นเรื่องสุขภาพและโภชนาการทั่วโลก รวมถึง

  • ร่วมมือกับเดอะ โกลบอล ฟูดแบงก์กิง เน็ตเวิร์ก (The Gloval FoodBanking Network)ในปี 2565 สำหรับโครงการศูนย์บ่มเพาะธนาคารอาหาร (Food Bank Incubator) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยสนับสนุนการพัฒนาและความยั่งยืนของระบบธนาคารอาหารใน 5 ประเทศในเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ เวียดนาม, ฟิลิปปินส์, มาเลเซียและไทย

4) เด็กเกือบ 4,000 คนใน 8 ประเทศในเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วมโครงการเฮอร์บาไลฟ์ สตาร์ (Herbalife STAR) ในปี 2564 และ 2565 เพื่อเรียนรู้วีสร้างสุขนิสัยการกินที่ดีต่อสุขภาพและไลฟ์สไตล์แบบกระฉับกระเฉง

โลกที่มีความเจริญรุ่งเรือง

1) ลดการใช้พลาสติกที่ยังไม่ผ่านการใช้งาน (Virgin Plastic) ในบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทลงได้ 322 ตัน (คิดเป็น 2.5% ของการใช้พลาสติกทั้งหมด) โดยใช้วัสดุรีไซเคิล (PCR) 25% แทนในบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ฟอร์มูล่า วัน (Formula 1) ในบางประเทศ

2) รีไซเคิลพลาสติกและวัสดุจำนวน 5,475 ตันจากศูนย์จำหน่ายและกระจายสินค้าในกว่า 30 ประเทศทั่วโลก

3) ในปี 2565 ประกาศความร่วมมือด้านความรับผิดชอบทั่วโลกเป็นเวลาสองปีกับธนาคารพลาสติก (Plastic Bank) โดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันไม่ให้พลาสติกกว่า 180,000 กิโลกรัมลงสู่มหาสมุทรภายในสิ้นปี 2566 (ผลกระทบในอินโดนีเซีย)

4)  ส่งประป๋องบรรจุผลิตภัณฑ์กว่า 712,000 ใบ ซึ่งเทียบเท่ากับบรรจุภัณฑ์พลาสติก 36 ตันไปรีไซเคิลผ่านโครงการซิมพลี รีไซเคิล ชาเลนจ์ (Simply Recycle Challenge) ทั่วตลาดเอเชียแปซิฟิกในปี 2566 แคมเปญการรีไซเคิลดังกล่าวยังได้ปลูกต้นไม้ไป 1,421 ต้น โดยความร่วมมือกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร วัน ทรี แพลนท์เต็ด (One Tree Planted)

นอกจากนี้ ด้วยการสนับสนุนอย่างล้นหลามจากผู้จำหน่ายอิสระและพนักงานของบริษัท มูลนิธิ   เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น (HNF) ยังคงช่วยให้เด็กๆ และชุมชนต่างๆ ได้รับโภชนาการที่เหมาะสมและการศึกษาที่จำเป็นเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี HNF มอบเงิน 5.12 ล้านดอลลาร์สหรัฐแก่องค์กรท้องถิ่น 178 แห่งในปี 2564 รวมถึง 1.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐแก่องค์กรการกุศล 41แห่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเด็ก 229,000 คนทั่วโลก

ดูรายการความยั่งยืนระดับโลกของเฮอร์บาไลฟ์ฉบับเต็มได้ที่https://ir.herbalife.com/Global-Sustainability-Report-2021-2022

 


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ