กรมพัฒน์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างหนุน SME ติด 1 ใน 30 หน่วยจากทั่วประเทศ

ข่าวทั่วไป Thursday August 24, 2023 14:42 —ThaiPR.net

กรมพัฒน์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างหนุน SME ติด 1 ใน 30 หน่วยจากทั่วประเทศ

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นหน่วยงานที่มีการจัดซื้อจัดจ้างจาก SME สูงสุด ติดอันดับ 3 ของกลุ่ม จากทั้งหมด 351 หน่วย และเป็น 1 ใน 30 หน่วยที่มีสิทธิ์รับโล่ในงาน SME-GP Day : รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย ณ Hall 8 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และรองประธานกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นประธานในการมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณ

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นหน่วยงานที่ติด 1 ใน 30 หน่วยงานที่มีสิทธิ์ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในวันนี้ อีกทั้ง ติดลำดับที่ 3 จากหน่วยงานในกลุ่ม 1 ที่มีทั้งสิ้น 351 หน่วยงาน โดยมีสัดส่วนวงเงินที่จัดซื้อจัดจ้างจาก SMEs สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 86.43 ของวงเงินที่หน่วยงานมีการจัดซื้อจัดจ้างในปี 2565 โดยกลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย หน่วยงานราชการทั่วไป รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ และหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ สำหรับการพิจารณารางวัลดังกล่าวนั้น สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของหน่วยงานรัฐที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีทั้งหมดรวม 41,860 หน่วยงาน แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 หน่วยงานราชการทั่วไป รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน กลุ่มที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัด กลุ่มที่ 3 เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล กลุ่มที่ 4 ส่วนราชการประเภทสถานพยาบาล และกลุ่มที่ 5 ส่วนราชการประเภทสถานศึกษา

นางสาวบุปผา กล่าวต่อว่า รางวัลนี้ เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงของกรมบัญชีกลางที่มีเจตนารมณ์ ในการส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐ พิจารณาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการ SMEs ตามรายการสินค้าหรือบริการที่มีรายชื่อตามที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ขึ้นบัญชีไว้ เป็นลำดับแรก

"กรมต้องขอขอบคุณข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้กรมได้รับโล่ประกาศ เกียรติคุณในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ภาคภูมิใจ และเป็นเกียรติประวัติแก่องค์กร" นางสาวบุปผา กล่าวทิ้งท้าย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ