กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จับมือภาคเอกชน ผู้นำการสื่อสารเคเบิ้ลและติดตั้งไฟฟ้า ยกระดับฝีมือช่างเทคนิค สู่มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ข่าวทั่วไป Friday August 25, 2023 17:31 —ThaiPR.net

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จับมือภาคเอกชน ผู้นำการสื่อสารเคเบิ้ลและติดตั้งไฟฟ้า ยกระดับฝีมือช่างเทคนิค สู่มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด ผู้นำด้านการสื่อสารเคเบิ้ล ติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร และติดตั้งโซลาร์เซลล์ พัฒนาศักยภาพแรงาน ยกระดับฝีมือช่างเทคนิค และผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จำนวนกว่า 400 คน

 นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้ นางสาวไพลิน จินดามณีพร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงติดตามงาน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ซึ่งได้รับการรายงานจากนางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ว่าบริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด ผู้นำด้านการสื่อสารเคเบิ้ล ติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร และติดตั้งโซลาร์เซลล์ ทั่วภาคเหนือ ได้ขอความร่วมมือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานช่างเทคนิคเข้าสู่มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จำนวน 2 สาขาอาชีพ ได้แก่ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 และช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ระดับ 1 สำหรับสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ขอให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ประเมินความรู้ความสามารถและออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถให้กับช่างเทคนิคที่ผ่านการประเมิน เพื่อจะได้การันตีคุณภาพงานบริการ ที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย โดยบริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทั้งหมด

 นางสาวไพลิน จินดามณีพร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า ช่างเทคนิคที่มีความรู้ ทักษะฝีมือและทัศนคติที่ดี อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จะเป็นช่างเทคนิคที่มีความรู้พื้นฐาน ยึดหลักความปลอดภัยในการทำงาน เลือกใช้เครื่องมือถูกต้อง ปฏิบัติตามลำดับขั้นตอน ใช้วัสดุอย่างประหยัด และสุดท้ายงานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลามีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ ซึ่งสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่ใช้บริการ โดยเฉพาะช่างที่ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถจะเป็นช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงคุณลักษณะส่วนบุคคลที่แสดงถึงศักยภาพในการประกอบอาชีพหรือการทำงานที่มีอยู่ในตัวบุคคล ดังนั้น ขอให้ผู้ประกอบการเชื่อมั่นในฝีมือช่างเทคนิคของท่าน ผู้รับบริการเองก็มั่นใจฝีมือช่าง นอกจากนี้ช่างเทคนิคยังจะได้รับอัตราค่าจ้างตรงตามทักษะฝีมือแรงงานของตนอีกด้วย

 นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ให้ข้อมูลว่า จากความร่วมมือดังกล่าวได้ดำเนินการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 3 รุ่น รวม 52 คน หลักสูตรการออกแบบและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ จำนวน 5 รุ่น รวม 124 คน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 134 คน ผ่านการทดสอบ 92 คน สาขาอาชีพช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ระดับ 1 จำนวน 97 คน ผ่านการทดสอบ 90 คน และเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน48 คน ผ่านการประเมิน จำนวน 31 คน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ