กทม.กวดขันจัดระเบียบผู้ค้ารอบสวนลุมพินี - ประสาน กฟน.เร่งสำรวจซ่อมทางเท้าที่ชำรุด

ข่าวทั่วไป Monday August 28, 2023 14:22 —ThaiPR.net

กทม.กวดขันจัดระเบียบผู้ค้ารอบสวนลุมพินี - ประสาน กฟน.เร่งสำรวจซ่อมทางเท้าที่ชำรุด

นางสาวสุขวิชญาณ์ นสมทรง ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน กทม.กล่าวกรณีมีการตั้งข้อสังเกตทางเท้าบริเวณถนนรอบสวนลุมพินี โดยเฉพาะด้านฝั่งถนนหลังสวน มีสภาพชำรุด แผ่นปูทางเท้าแตก และไม่มีแผ่นทางเดินสำหรับผู้พิการทางสายตา (Braille Block) ว่า สำนักงานเขตปทุมวันได้ตรวจสอบการปรับปรุงทางเท้าบริเวณถนนรอบสวนลุมพินี โดยเฉพาะด้านฝั่งถนนหลังสวน พบว่าแผ่นทางเดินสำหรับผู้พิการทางสายตา (Braille Block) อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการโยธา (สนย.) ซึ่ง สนย.ได้อนุญาตให้การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ดำเนินการก่อสร้างบ่อพักท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินและฐานสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน ทั้งนี้ สนย.ได้ส่งมอบพื้นที่ให้ กฟน.และ NT ดำเนินการก่อสร้างแล้ว โดยแผนงานก่อสร้างตามกำหนดจะแล้วเสร็จประมาณเดือน ธ.ค.66

อย่างไรก็ตาม สำนักงานเขตฯ ได้เพิ่มความเข้มงวดกวดขันจัดระเบียบผู้ค้าบนทางเท้าบริเวณรอบสวนลุมพินี โดยเฉพาะบริเวณจุดผ่อนผันให้เป็นไปตามกฎระเบียบของ กทม.อย่างเคร่งครัด ทั้งการตั้งวางสิ่งของและอุปกรณ์การค้าไม่ให้กีดขวางทางสัญจร รวมทั้งควบคุมดูแลรักษาความสะอาดและสุขอนามัยของร้านค้าตามแผนตรวจแนะนำการสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี โดยเฉพาะในจุดผ่อนผันเดือนละครั้ง เพื่อให้ผู้จำหน่ายอาหารริมบาทวิถีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดในพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 กรณีพบข้อบกพร่องเกี่ยวกับสุขลักษณะ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่จะมีแบบตรวจแนะนำให้ปรับปรุงแก้ไขและติดตามผลเป็นระยะ ส่วนการจัดการขยะ ได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะทุกวัน วันละ 2 รอบคือ ช่วงเช้าระหว่างเวลา 05.00 - 13.00 น. และช่วงบ่ายระหว่างเวลา 13.00 - 21.00 น.

นายธวัชชัย นภาศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการสำนักการโยธา (สนย.) กทม.กล่าวว่า บริเวณถนนหลังสวน ถนนสารสินและบริเวณโดยรอบสวนลุมพินี กทม.ได้อนุญาตให้ กฟน.ดำเนินการตามโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ประกอบกับมีร้านค้าบริเวณทางเท้าและมีการใช้งานมาเป็นเวลานานทำให้เกิดความเสียหายบางส่วน ซึ่ง สนย.ได้ประสานแจ้ง กฟน.ให้สำรวจจุดที่ทางเท้าชำรุดเสียหายและเข้าซ่อมแซมแก้ไขชั่วคราวให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนที่ใช้สัญจร พร้อมทำเครื่องหมายบริเวณคืนสภาพชั่วคราวว่า รอการปรับสภาพถาวรเมื่อได้ดำเนินการลงสายใต้ดินแล้วเสร็จทั้งโครงการ ทั้งนี้ เมื่อ กฟน.ดำเนินการแล้วเสร็จจะต้องคืนสภาพผิวจราจรและทางเท้าอย่างถาวรให้เป็นไปตามมาตรฐานงานทางของ กทม.ซึ่งจะเป็นวัสดุใหม่ทั้งหมดและติดแผ่นทางเดินสำหรับผู้พิการทางสายตา (Braille Block) ด้วย เพื่อเพิ่มความปลอดภัยสำหรับผู้พิการ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ