BCPG ติดอันดับทำเนียบบริษัทกลุ่ม ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่หก

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday August 30, 2023 17:21 —ThaiPR.net

BCPG ติดอันดับทำเนียบบริษัทกลุ่ม ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่หก

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPG) ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และผู้ดำเนินการและลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในปี พ.ศ.2566 โดยสถาบันไทยพัฒน์

นายนิวัติ อดิเรก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สถาบันไทยพัฒน์ประกาศให้ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPG) ติดอันดับ ESG100 ประจำปี 2566 ด้วยการคัดเลือกจาก 888 หลักทรัพย์จดทะเบียน ให้เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (ESG) ในกลุ่มทรัพยากร (Resources) โดย BCPG เป็นบริษัทที่เข้าอยู่ในทำเนียบ ESG100 Company ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 (ปี 2561-2566)

บริษัทฯ มีการวางทิศทางให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกพลังงานที่อยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านจากพลังงานรูปแบบเดิมไปสู่การใช้พลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสะท้อนในวิสัยทัศน์ใหม่ "Energizing a Greener and Sustainable World" เพื่อตอกย้ำถึงความเป็นองค์กรที่เชื่อมั่นในพลังงานสะอาด และพร้อมผลักดันให้โลกของเราเป็นโลกสีเขียวที่ยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งในด้านคุณภาพของสินทรัพย์ ความสามารถในการสร้างผลตอบแทนระยะยาวแก่ผู้ลงทุน และได้มีการพิจารณาการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ภายใต้การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับกิจการที่ดี (ESG)

ทั้งนี้ การจัดอันดับของสถาบันไทยพัฒน์ พิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่ไปพร้อมกัน

สำหรับสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG จำนวน 100 บริษัท หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนและดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่เก้าในปีนี้

ขณะที่ การจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจนี้ ถือเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป

 


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ