ฝรั่งเศสที่มีดีมากกว่าแฟชั่นและหอไอเฟล! "CMMU" พาเปิดโลกทัศน์ การเรียนบริหารจัดการแบบ "ฝรั่งเศส"จุดหมายปลายทางระดับ "โกลบอลท็อปไฟว์"

ข่าวทั่วไป Wednesday August 30, 2023 14:45 —ThaiPR.net

ฝรั่งเศสที่มีดีมากกว่าแฟชั่นและหอไอเฟล!

ฝรั่งเศสที่มีดีมากกว่าแฟชั่นและหอไอเฟล! "CMMU" พาเปิดโลกทัศน์ การเรียนบริหารจัดการแบบ "ฝรั่งเศส"จุดหมายปลายทางระดับ "โกลบอลท็อปไฟว์" เรียนจบ - รู้จริง เป็นนักบริหารได้แบบเหนือชั้น

นอกเหนือจากเอกลักษณ์อันโดดเด่นด้านภาษา วัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยว และอาหารการกิน แล้ว ฝรั่งเศสยังเป็นแหล่งรวมสถาบันการศึกษาชั้นนำและเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมอันดับที่ 4 ของนักศึกษาต่างชาติจากทั่วโลก เป็นรองเพียงแค่สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย และเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักที่ได้รับความสนใจจากนักศึกษาต่างชาติ

ยิ่งไปกว่านั้น ฝรั่งเศสยังเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการศึกษา และมีการลงทุนในด้านการศึกษาและวิจัยเป็นจำนวนมาก โดยมีงบประมาณการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากถึง 20% ทำให้ฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดติดระดับท็อปของโลก ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนไม่ได้สูงมากนัก ทำให้ในแต่ละปีมีนักศึกษาต่างเชื้อชาติ ต่างวัฒนธรรมหลั่งไหลเข้ามาเรียนมากกว่า 3 แสนคน สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยเฉพาะการเรียนรู้
ข้ามวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี

ประเทศฝรั่งเศสเรียนอย่างไร ทำไมถึงเป็นตัวเลือกระดับท็อปสำหรับนักเรียนต่างชาติ

ด้วยระบบการศึกษาที่แตกต่าง ทำให้ฝรั่งเศสเป็นตัวเลือกที่โดดเด่น เพราะที่นี่ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันทางด้านการศึกษา การศึกษาในโรงเรียนของรัฐตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนจนถึงมัธยมปลายจะเป็นแบบให้เปล่า ไม่เสียค่าเล่าเรียน ไม่มีการสอบคัดเลือก และที่สำคัญ "ไม่เน้นการจัดลำดับที่" เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีอิสระในการคิด วิเคราะห์ และใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ ไม่ยึดติดกับกรอบ และเน้นหล่อหลอมให้ผู้เรียนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นอกจากนี้ ยังเปิดกว้าง แม้ว่าทุกคนจะมีความต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา ผิวพรรณ หรือฐานะทางสังคม ทำให้นักศึกษาต่างชาติได้รับสิทธิ์ทางการศึกษาและการใช้ชีวิตที่เท่าเทียมกับนักศึกษาที่เป็นชาวฝรั่งเศส นอกจากนี้ การเรียนในระดับปริญญายังสามารถโอนหน่วยกิตได้ หรือที่เรียกว่า ECTS (European Credit Transfer System) ทำให้นักเรียนมีความสะดวกในการย้ายที่เรียนไปยังประเทศต่างๆ ทั่วยุโรป

ดับเบิ้ลดีกรี ดียกกำลังสอง เรียน 2 ประเทศ ได้ปริญญา 2 ใบ ในเวลาไม่ถึง 2 ปี

ความพิเศษของหลักสูตร "ดับเบิ้ลดีกรีไทย-ฝรั่งเศส" สาขา General Management นั้นเป็นหลักสูตรที่ใช้เวลาเรียน 5 ภาคการศึกษา หรือเพียง 1 ปี 7 เดือนเท่านั้น แต่ได้เรียนจาก 2 สถาบันชั้นนำจาก CMMU ประเทศไทย และ Toulouse School of Management (TSM) เมืองตูลูส ประเทศฝรั่งเศส โดย TSM เป็นหนึ่งในโรงเรียนด้านการบริหารจัดการชั้นนำของฝรั่งเศส ที่ให้การศึกษาด้านวิชาการ และวิชาชีพคุณภาพสูงครอบคลุมทุกวิชาด้านการจัดการ ตั้งแต่การบริหารบัญชี การเงิน การวางแผนกลยุทธ์ ไปจนถึงการบริหารการตลาด พร้อมคณาจารย์ผู้ทรงคูณวุฒิที่มีประสบการณ์และคอนเน็กชันทางการศึกษาจากทั่วทุกมุมโลก

หลักสูตร "ดับเบิ้ลดีกรีไทย-ฝรั่งเศส" สาขา General Management ยังมุ่งเป้าให้ผู้เรียนสามารถหางานที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างรวดเร็วหลังจากจบการศึกษา พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้หาประสบการณ์ชีวิตจากการเรียนที่ CMMU ในประเทศไทย 3 ภาคการศึกษา และต่อด้วยการเปิดประสบการณ์การศึกษาต่อต่างประเทศที่ Toulouse School of Management (TSM) เมืองตูลูส ประเทศฝรั่งเศส อีก 2 ภาคการศึกษา ทำให้ผู้เรียนเข้าใจบริบทการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ช่วยพัฒนาทักษะต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเต็มเปี่ยมในระยะเวลาไม่ถึง 2 ปี

หลักสูตรที่มาพร้อมการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม เพิ่มคอนเน็กชันแบบเวิลด์ไวด์

จากความหลากหลายทางเชื้อชาติ และวัฒนธรรม ทำให้ผู้ที่เรียน หลักสูตร "ดับเบิ้ลดีกรีไทย-ฝรั่งเศส" สาขา General Management นอกจากจะได้พัฒนา Hard Skills ด้านการบริหารจัดการในระดับสากลแล้ว ยังได้พัฒนา Soft Skills ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในโลกธุรกิจสมัยใหม่ ผู้เรียนจะได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนหลากเชื้อชาติ หลายวัฒนธรรม ได้เรียนรู้อุปนิสัย เข้าใจวิธีคิด วิธีทำงาน เพิ่มทักษะทางด้านภาษา เพิ่มทักษะด้านการสื่อสาร เปิดมุมมองใหม่และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลยิ่งขึ้น และที่สำคัญอย่างยิ่งคือได้เพิ่มคอนเน็กชัน เพิ่มโอกาสในการทำงานและการทำธุรกิจในอนาคต

เพิ่มประสบการณ์ชีวิตที่ตูลูส หาไม่ได้จากที่ไหนในมุมโลก

นอกจากการศึกษาเล่าเรียน การใช้ชีวิตในตูลูสยังเป็นประสบการณ์แสนพิเศษที่ไม่อาจหาได้จากที่ไหน เพราะที่นี่ไม่ใช่แค่เมืองมหาวิทยาลัย ศูนย์กลางการศึกษาที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของฝรั่งเศส แต่ยังเป็นเมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงของยุโรป เป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตเครื่องบินแอร์บัส (AIRBUS) เป็นศูนย์กลางการบินและศูนย์การศึกษาอวกาศแห่งชาติ (Centre National d'Etudes Spatiales) หรือที่รู้จักกันในนาม "นาซ่าแห่งยุโรป" เป็นแหล่งอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูงที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์และความเป็นเมืองเก่าแก่ในยุคโรมันไว้ได้อย่างดีเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรม โบราณวัตถุ โบราณสถาน มีภูมิประเทศที่สวยงามทั้งแม่น้ำ ลำธาร หุบเขา และยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่น่ารักมากที่สุดแห่งหนึ่งของฝรั่งเศส จนได้ฉายา "La Ville Rose" หรือ เมืองสีกุหลาบ เพราะมองไปทางไหนก็จะเห็นแต่อาคารบ้านเรือนที่ปลูกสร้างด้วยอิฐสีส้มแดงคล้ายสีกลีบกุหลาบกระจายอยู่ทั่วไป อีกทั้งยังมีการบริหารจัดการที่สมดุลทั้งในด้านเศรษฐกิจ การค้า อุตสาหกรรม การศึกษา การท่องเที่ยวการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม จนได้รับการยกย่องว่าเป็น Capital of Good Life ของฝรั่งเศส เรียกได้ว่าเป็นเมืองที่ "ครบเครื่อง" ที่เหมาะแก่การอยู่อาศัย ศึกษาเล่าเรียน ลงทุน ทำงาน ท่องเที่ยว

ค่าเล่าเรียนไทย มาตรฐานสากล พร้อมได้ลุ้นทุนสนับสนุนค่าครองชีพ

นอกจากหลักสูตร "ดับเบิ้ลดีกรีไทย-ฝรั่งเศส" สาขา General Management จะได้เรียน ทั้งในประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศสแล้ว ยังได้รับปริญญาจากทั้ง 2 สถาบัน (Double Degree) แต่เสียค่าหน่วยกิตเท่ากับเรียนในไทย เพียง 429,000 บาท ตลอดหลักสูตร ยิ่งไปกว่านั้น สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลของ Campus France ยังมีทุน Franco-Thai Scholarship Program 2023 ช่วยสนับสนุนค่าครองชีพให้แก่นักศึกษาขณะเรียนอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส ผู้สนใจสามารถตรวจสอบวิธีการสมัคร หลักเกณฑ์การพิจารณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) โทรศัพท์ 02-206-2000 หรือเพจเฟซบุ๊ก CMMU Mahidol (https://www.facebook.com/CMMUMAHIDOL)


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ