วว. ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายจังหวัดกำแพงเพชร ขับเคลื่อนงานวิจัย เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน

ข่าวเศรษฐกิจ Friday September 1, 2023 15:47 —ThaiPR.net

วว. ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายจังหวัดกำแพงเพชร ขับเคลื่อนงานวิจัย เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (มรภ.กพ.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมงานวิจัยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อหาแนวทางในการสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ภายใต้แผนงานโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ประจำปี 2566

โอกาสนี้ผู้บริหาร บุคลากรทั้งสองหน่วยงาน ประกอบด้วย ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน วว. รศ.วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและศิลปวัฒนธรรม มรภ.กพ. นายเฉลิมชัย จีระพันธุ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม (ศนพ.) วว. ดร.ชนากานต์ เพิ่มฉลาด และนายวิษณุ ปั้นพันธุ์ นักวิจัยอาวุโส ศนพ. พร้อมทั้งคณะนักวิจัย ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2566 ณ อาคารมุกมุนิล สวนพลังงาน และห้องประชุมใหญ่ อาคารกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่าง วว. กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร สหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด และกลุ่มหมูส้ม ปลาส้มสตรีตำบลทรงธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานวิจัยสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างงาน สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ