กรมพัฒนาที่ดิน เตรียมจัดประชุมวิชาการ ประจำปี 2566 โชว์นวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดิน

ข่าวทั่วไป Friday September 1, 2023 17:18 —ThaiPR.net

กรมพัฒนาที่ดิน เตรียมจัดประชุมวิชาการ ประจำปี 2566 โชว์นวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน เตรียมจัดประชุมวิชาการประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ "ฟื้นฟูปฐพี สร้างสรรค์ดินดีด้วยเทคโนโลยีพัฒนาที่ดิน"กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 4 - 6 กันยายน 2566 ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรดินและที่ดินให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยให้ความสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนนักวิชาการและนักวิจัยได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการจัดการทรัพยากรดิน น้ำ และพืชในพื้นที่ที่มีปัญหา เพื่อลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพและและผลผลิตทางการเกษตร โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดการองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดให้เกษตรกรนำไปปฏิบัติในการเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการและนักวิจัยได้เผยแพร่ผลงาน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิดเห็น และ ประสบการณ์ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานในการแก้ปัญหาและจัดการทรัพยากรดินและที่ดินในพื้นที่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป ภายในงานจะมีการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านการพัฒนาที่ดินที่สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมกรมพัฒนาที่ดิน ให้สามารถแก้ไขและจัดการดินที่มีปัญหาด้านต่าง ๆ ในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สู่การพัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืน ตามสาขาวิชาการ 7 สาขา ทั้งภาคบรรยายและภาคนิทรรศการ ได้แก่ 1) สาขาอนุรักษ์ดินและน้ำ 2) สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 3) สาขาจัดการดินปัญหา 4) สาขาปรับปรุงบำรุงดิน 5) สาขาจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรดิน/ที่ดิน และการประยุกต์ใช้ 6) สาขาวิทยาศาสตร์และ สิ่งแวดล้อม และ 7) สาขานโยบาย เศรษฐสังคม และการบริหารจัดการภาครัฐ นอกจากนี้ จะมีการเสวนาวิชาการ และบรรยายพิเศษจากผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน ผู้ทรงคุณวุฒิและหมอดินอาสา ผู้สนใจสามารถรับชมผ่าน Facebook live ทางเพจเฟซบุ๊กกรมพัฒนาที่ดิน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ