พช.น่าน : เยี่ยมเยือนครัวเรือนต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริสร้างความมั่นคงทางอาหาร อำเภอเวียงสา

ข่าวทั่วไป Friday September 1, 2023 17:31 —ThaiPR.net

พช.น่าน : เยี่ยมเยือนครัวเรือนต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริสร้างความมั่นคงทางอาหาร อำเภอเวียงสา

พช.น่าน : เยี่ยมเยือนครัวเรือนต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร "คนน่านร่วมใจ ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรักษ์ สิ่งแวดล้อม" อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

วันที่ 1 กันยายน 2566  นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน ผู้แทนแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดน่าน เหล่ากาชาดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายนพพร เรืองสว่าง นายอำเภอเวียงสา และส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่านเยี่ยมเยือนครัวเรือนต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร"คนน่านร่วมใจ ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรักษ์ สิ่งแวดล้อม" อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นแปลงโคก หนองนา โมเดล ของ นายโชติ ปัญญาสิทธิ หมู่ที่ 10 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

แปลงโคก หนองนา โมเดล ของ นายโชติ ปัญญาสิทธิ หมู่ที่ 10 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชน ให้เป็นศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน พื้นที่ดำเนินการ ขนาด 1 ไร่ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนา คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" / ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ "โคก หนอง นา" และเป็นครัวเรือนต้นแบบ การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร "คนน่านร่วมใจ ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรักษ์ สิ่งแวดล้อม" ซึ่งมีฐานเรียนรู้/จุดเรียนรู้ จำนวน 4 ฐาน ประกอบด้วย ฐานเรียนรู้ที่ 1 ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงหอยเชอร์รีสีทองฐานเรียนรู้ที่ 2 ฐานเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติฐานเรียนรู้ที่ 2 ฐานการเรียนรู้การปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหารฐานเรียนรู้ที่ 3 ฐานเรียนรู้การเลี้ยงวัวพื้นเมือง

ในการนี้ นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน นางณัฐนรี ศรีชัยยะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ได้ให้ความรู้และคำแนะนำการดำเนินการพัฒนาแปลงโคก หนองนา โมเดล ให้สามารถเป็นต้นแบบและขยายผลสู่ครัวเรือนอื่นๆในชุมชนต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ