ไทย-ออสเตรเลีย กระชับความร่วมมือพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ

ข่าวทั่วไป Wednesday September 6, 2023 13:10 —ThaiPR.net

ไทย-ออสเตรเลีย กระชับความร่วมมือพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ในฐานะประธานร่วมฝ่ายไทย พร้อมด้วยนางสาวรวินันท์ ฉ่ำเฉลิม ผู้อำนวยการกองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้ให้การต้อนรับนาย Matthew Koval, First Assistant Secretary, Trade and International Division ประธานร่วมฝ่ายออสเตรเลีย นางสาว Julia Feeny รักษาการณ์เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ผู้แทนกระทรวงเกษตร ประมง และป่าไม้แห่งเครือรัฐออสเตรเลีย (DAFF) และสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย เข้าร่วมการศึกษาดูงานด้านการตรวจสอบและการจัดการความเสี่ยงสิ่งปนเปื้อนในรถยนต์ใหม่ส่งออกไปออสเตรเลีย ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้การประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและมาตรฐานอาหาร (SPS Expert Group) ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี ไทย - ออสเตรเลีย (TAFTA) ครั้งที่ 19 ซึ่งมี มกอช. เป็นเจ้าภาพ ในวันที่ 6 กันยายน 2566

การศึกษาดูงานครั้งนี้ ไทยได้นำเสนอภาพรวมการดำเนินงานของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานภายใต้โครงการ Motor Vehicle Inspection Program (MVIP) ซึ่งไทย โดยกรมวิชาการเกษตร ได้ลงนามร่วมกับ DAFF ในปี 2559 เพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งออกรถยนต์ไปออสเตรเลีย ทำให้การตรวจปล่อยรถยนต์ ณ ปลายทาง รวดเร็วขึ้น และมีค่าใช้จ่ายน้อยลง นอกจากนี้ ไทยยังได้จัดการสาธิตวิธีการตรวจสอบสิ่งปนเปื้อนและการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางชีวภาพในจุดต่างๆ ของรถยนต์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพการตรวจสอบ และระบบการกำกับดูแลของไทย

ในโอกาสนี้ ไทยและออสเตรเลีย ยังได้หารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงทางชีวภาพในรถยนต์ให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของออสเตรเลียอย่างเคร่งครัด รวมถึงยกระดับความร่วมมือการดำเนินงานระหว่างภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของไทยและออสเตรเลีย ซึ่งรวมถึงการจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ตรวจสอบรถยนต์ของไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไป

การศึกษาดูงานครั้งนี้ได้เป็นไปอย่างราบรื่น โดยได้รับความอนุเคราะห์จากด่านตรวจพืชท่าเรือแหลมฉบัง และผู้ประกอบการตรวจสอบรถยนต์ของไทยที่เกี่ยวข้อง


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ