กทม.เพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ - ทำแผนเผชิญเหตุรับมือสถานการณ์ฝน

ข่าวทั่วไป Friday September 8, 2023 16:13 —ThaiPR.net

กทม.เพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ - ทำแผนเผชิญเหตุรับมือสถานการณ์ฝน

นายสุราษฎร์ เจริญชัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ (สนน.) กทม.กล่าวถึงความคืบหน้าการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำของ กทม.ในระยะยาวว่า กรุงเทพมหานคร โดย สนน.ได้เตรียมพร้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมปี 2566 โดยตรวจสอบซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของอุโมงค์ระบายน้ำ 4 แห่ง สถานีสูบน้ำ 193 แห่ง รวมถึงประตูระบายน้ำ 248 แห่ง ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงฤดูฝน และเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนจะควบคุมและลดระดับน้ำในคลองต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับต่ำสุด เพื่อเป็นแก้มลิงรองรับปริมาณฝนที่จะตกในพื้นที่ หากได้รับการแจ้งเตือนมีฝนตก เจ้าหน้าที่จะเร่งเดินเครื่องสูบน้ำของอุโมงค์ระบายน้ำและสถานีสูบน้ำ รวมถึงจัดเก็บขยะหน้าตะแกรงของสถานีสูบน้ำทุกแห่งอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์ฝนจะเข้าสู่ภาวะปกติ หลังจากนั้นจะควบคุมและลดระดับน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์ฝนในครั้งต่อไป

อีกทั้งได้จัดทำแผนเผชิญเหตุเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมถึงร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบระบายน้ำตลอดช่วงฤดูฝน สำหรับความคืบหน้าการขุดลอกท่อระบายน้ำปี 2566 กทม.มีแผนล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 3,758.4 กิโลเมตร (กม.) แล้วเสร็จ 3,239.6 กม.ซึ่งดำเนินการโดยหน่วยงาน กทม.และจ้างเหมากรมราชทัณฑ์ ส่วนการจัดเก็บผักตบชวา วัชพืช หรือสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำในคลองต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูฝน ได้กำหนดแผนปฏิบัติงานเก็บขยะวัชพืชเป็นประจำทุกวัน ซึ่งการเปิดทางน้ำไหลของ สนน.ในปีงบประมาณ 2566 จำนวน 62 คลอง ความยาว 191,603 เมตร ดำเนินการ 4 รอบ/ปี

ขณะนี้ดำเนินการได้ครบ 100% และขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดทางน้ำไหล รอบที่ 4 ผลงานร้อยละ 80 ส่วนการเปิดทางน้ำไหลของสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ในปี งบประมาณ 2566 จำนวน 1,355 คลอง ความยาว 1,345,840 เมตร ดำเนินการ 1 รอบ/ปี ดำเนินการได้ร้อยละ 92.11 ส่วนแผนปรับปรุงและพัฒนาคูคลอง ทางระบายน้ำ สนน.ได้รับงบประมาณขุดลอกคลอง ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 9 คลอง ความยาว 50,834 เมตร ดำเนินการได้ร้อยละ 96.28 ส่วนสำนักงานเขตได้รับงบประมาณขุดลอกคลอง ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 173 คลอง ความยาว 151,870 เมตร ดำเนินการได้ร้อยละ 86.31

สำหรับการพัฒนาปรับปรุงคลองและการพัฒนาคลอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ สนน.ได้ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการระบายน้ำ อาทิ โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองเปรมประชากร งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.พร้อมทางเดินคลองรอบกรุง (คลองโอ่งอ่าง) และโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองวัดทองเพลง จากบริเวณถนนเจริญนครถึงวัดทองเพลง

นอกจากนั้น สนน.ยังมีแผนในระยะยาวที่จะก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.ในคลองสายหลักให้ครบถ้วน เช่น คลองบางเขน คลองบางซื่อ คลองพระโขนง คลองประเวศบุรีรมย์ คลองสามวา คลองลาดบัวขาว และคลองพระยาราชมนตรี ปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้จัดหาพื้นที่สร้างบ่อพักน้ำ หรือ แก้มลิง รองรับและเก็บกักน้ำไว้ได้แล้ว จำนวน 36 แห่ง (แก้มลิง 32 แห่ง และ Water Bank 4 แห่ง) และในปี 2566 คาดว่า จะมีพื้นที่รองรับและกักเก็บน้ำเพิ่มอีก 132,700 ลูกบาศก์เมตร ได้แก่ แก้มลิงบึงสาธารณะลาดพร้าว 71 แก้มลิงสวนน้ำเสรีไทย ช่วงคลองรหัสถึงคลองครุ แก้มลิงวงเวียนบางเขน ส่วน Pipe jacking มี 12 แห่ง ก่อสร้างแล้วเสร็จ 10 แห่ง คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 66 อีก 2 แห่ง

ทั้งนี้ กทม.ได้มีมาตรการเชิงรุกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของท่อระบายน้ำ ทางระบายน้ำ และระบบระบายน้ำในพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะบริเวณถนนสายหลักที่มีการก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าและโครงการขนาดใหญ่ โดยแจ้งและกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ผู้รับจ้างโครงการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่ก่อสร้าง และรายงานผลการดำเนินงานให้ สนน.ทราบทุกเดือน และตรวจสอบการเบี่ยงแนวท่อระบายน้ำ (ByPass) เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก หากมีปัญหาด้านการระบายน้ำจะแจ้งให้โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในจุดก่อสร้าง เพื่อเร่งระบายน้ำไปเข้าระบบระบายน้ำของ กทม.ต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ