SAV ผู้ให้บริการวิทยุการบินรายแรกของตลาดฯ เคาะราคาไอพีโอ 19.00 บาทต่อหุ้น ชูจุดแข็งธุรกิจเติบโตสูงพร้อมการท่องเที่ยว สัมปทานยาวอีก 28 ปี ปันผลสูง

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday September 11, 2023 11:51 —ThaiPR.net

SAV ผู้ให้บริการวิทยุการบินรายแรกของตลาดฯ เคาะราคาไอพีโอ 19.00 บาทต่อหุ้น ชูจุดแข็งธุรกิจเติบโตสูงพร้อมการท่องเที่ยว สัมปทานยาวอีก 28 ปี ปันผลสูง

SAV ผู้ให้บริการวิทยุการบินรายแรกของตลาดฯ เคาะราคาไอพีโอ 19.00 บาทต่อหุ้น ชูจุดแข็งธุรกิจเติบโตสูงพร้อมการท่องเที่ยว สัมปทานยาวอีก 28 ปี ปันผลสูง จอง 15,18-20 ก.ย.นี้ เตรียมจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.75 บาท/หุ้น หลังเข้าเทรด

บมจ. สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ หรือ "SAV" เคาะราคาไอพีโอ 19.00 บาท เสนอขาย 166 ล้านหุ้น พร้อมแต่งตั้ง "บล.เอเซีย พลัส" และ บล.กรุงศรี เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม เปิดจอง 15 และ 18-20 ก.ย.66 คาดจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ปลายเดือนนี้

นายธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SAV เปิดเผยว่า บริษัทฯเป็นผู้ให้บริการบริหารจัดการจราจรทางอากาศเพียงรายเดียวในน่านฟ้ากัมพูชา ประกอบธุรกิจภายใต้สัญญาสัมปทานระยะยาว มีอายุสัมปทานอีกกว่า 28 ปี ภายใต้ราคาและต้นทุนส่วนแบ่งรายได้ที่ชัดเจน โดย SAV มีโอกาสการเติบโตสูงจากการอยู่ในศูนย์กลางการบินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีอัตราการเติบโตที่สูง

บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก หรือ IPO พร้อมแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายร่วม (Joint Lead Underwriter) พร้อมผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 8 ราย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน),บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

" บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการระดมทุนครั้งนี้ เพื่อระดมทุนรองรับการขยายธุรกิจ และชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน รวมถึงรองรับโอกาสในการเติบโตของธุรกิจในอนาคต ซึ่ง SAV มีจุดแข็งด้านศักยภาพธุรกิจแกร่ง ไร้คู่แข่ง เป็นผู้ให้บริการวิทยุการบินแห่งเดียวในกัมพูชา พร้อมเติบโตรับอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยวที่จะกลับมาเติบโตสูง นายธีระชัยกล่าว

นายประเสริฐ ตันตยาวิทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SAV เปิดเผยว่า SAV เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรกหรือ IPO โดยการเสนอขายหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 166,000,000 หุ้น คิดเป็น 25.94% ของหุ้นสามัญทั้งหมดซึ่งมีจำนวน 640,000,000 หุ้น โดยกำหนดราคาเสนอขาย 19.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสม คิดเป็นส่วนลดประมาณ 25-30% จากราคาเหมาะสมเฉลี่ยที่นักวิเคราะห์ให้ไว้ อีกทั้ง SAV มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลสูงถึง 50% ของกำไรสุทธิ และล่าสุด คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติแผนการจ่ายเงินระหว่างกาลในอัตรา 0.75 บาทต่อหุ้น หลังจากหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยหุ้น SAV มีนักลงทุนสถาบันจำนวนมากแสดงความต้องการขอจองซื้อ โดยคาดว่าจะมีการจัดสรรหุ้นไอพีโอของ SAV ให้นักลงทุนสถาบันประมาณ 50% ของจำนวนหุ้นไอพีโอทั้งหมด

หุ้นสามัญที่เสนอขายจำนวน 166,000,000 หุ้น (มีมูลค่าที่ตราไว้ เท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น) คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 25.94 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในครั้งนี้ โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 64,000,000 หุ้น และหุ้นสามัญเดิมจำนวน 102,000,000 หุ้น และเตรียมเปิดให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAMART ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นจองซื้อหุ้นระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2566 และสำหรับนักลงทุนรายย่อยสามารถจองซื้อหุ้นระหว่างวันที่ 15 และ 18-20 กันยายน 2566 และคาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมวดขนส่งและโลจิสติกส์ ภายในปลายเดือนนี้ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "SAV"

นักลงทุนสามารถจองซื้อหุ้นไอพีโอ SAV ได้ในระหว่างวันที่ 15 และ 18-20 กันยายน 2566 ผ่านกลุ่มบริษัทผู้จัดจำหน่าย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน),บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน),บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด,บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โดยคาดว่าจะเริ่มเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในเดือนกันยายน นี้


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ