กทม.เร่งแก้ปัญหาศูนย์ฝึกอาชีพสวนลุมพินี-รร.-ศูนย์ฝึกอาชีพ 25 แห่ง พร้อมเปิดรับสมัคร 1-19 ธ.ค.นี้

ข่าวทั่วไป Wednesday September 13, 2023 17:16 —ThaiPR.net

กทม.เร่งแก้ปัญหาศูนย์ฝึกอาชีพสวนลุมพินี-รร.-ศูนย์ฝึกอาชีพ 25 แห่ง พร้อมเปิดรับสมัคร 1-19 ธ.ค.นี้

นางสาวสุขวิชญาณ์ นสมทรง ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน กทม.กล่าวกรณีประชาชนร้องเรียนได้รับผลกระทบจากการที่ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (สวนลุมพินี) ถูกตัดงบประมาณว่า ปัจจุบันศูนย์ฝึกอาชีพ กทม. (สวนลุมพินี) ยังจัดให้มีการเรียนการสอนวิชาชีพต่าง ๆ ขณะเดียวกันสำนักงานเขตฯ อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณจากสำนักพัฒนาสังคม (สพส.) กทม.เพื่อนำมาใช้ดำเนินงานในศูนย์ฝึกอาชีพ กทม. (สวนลุมพินี) หากสำนักงานเขตฯ ได้รับงบประมาณแล้ว จะเปิด รับสมัครนักเรียนทันที

นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม (สพส.) กทม.กล่าวว่า ศูนย์ฝึกอาชีพ กทม.จัดอบรมการฝึกอาชีพทั้งปี โดยเปิดให้บริการทุกวัน มีวิชาชีพที่เปิดการสอน 32 หลักสูตร เปิดการฝึกอาชีพ ทั้งหมด 6 รุ่น และมีระยะเวลาแต่ละหลักสูตรตั้งแต่ 1 - 6 เดือน โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอาชีพรุ่นละประมาณ 800 คน และมีวิทยากรผู้สอน ประมาณ 60 คน เป็นการฝึกอาชีพที่ไม่มีค่าใช้จ่าย เรียนฟรีตลอดหลักสูตร ดังนั้น ประชาชนที่เข้าฝึกอบรมส่วนใหญ่จะเป็นผู้มีรายได้จำกัด หรือไม่มีรายได้ หรือยังไม่มีอาชีพ มาเรียนเพื่อนำไปประกอบอาชีพ แต่ยังมีผู้เรียนบางส่วนที่มาเรียนเพื่อสันทนาการ หรือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งมาเรียนเพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจของครอบครัว อย่างไรก็ตาม สพส.ได้หารือกับสำนักงานเขตปทุมวันเรื่องศูนย์ฝึกอาชีพ กทม. (สวนลุมพินี) ถึงงบประมาณที่จะดำเนินการในส่วนของผลกระทบต่อค่าตอบแทนวิทยากร ซึ่งยังคงมีงบประมาณบางส่วน โดยจะนำเรื่องดังกล่าวหารือผู้บริหาร กทม.เพื่อพิจารณาขอจัดสรรงบประมาณดำเนินการ หรือขอรับนโยบายไปดำเนินการต่อไป

อย่างไรก็ตาม สพส.ได้ให้บริการในโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม.ทั้งหมด 10 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. (ดินแดง 1) โทร. 0 2246 1592 โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. (บางรัก) โทร. 0 2236 6929 โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. (ดินแดง 2) โทร. 0 2246 5769 โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. (ประเวศ) โทร. 0 2251 7950 โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. (อาทร สังขะวัฒนะ) โทร. 0 2426 3653 โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. (หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุปถัมภ์) โทร. 0 2429 3573 โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. (คลองเตย) โทร. 0 2240 0009 โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. (ม้วน บำรุงศิลป์) โทร. 0 2514 1840 โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. (หนองจอก) โทร. 0 2543 2903 และโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. (กาญจนสิงหาสน์ อุปถัมภ์) โทร. 0 2410 1012 นอกจากนั้น ยังมีศูนย์ฝึกอาชีพ กทม.อีก 15 แห่ง กระจายอยู่ในพื้นที่ 50 สำนักงานเขต เปิดฝึก อบรมวิชาชีพเช่นเดียวกับศูนย์ฝึกอาชีพ กทม. (สวนลุมพินี) โดยจะเปิดรับสมัครภาคเรียนที่ 3/2566 ระหว่างวันที่ 1 - 19 ธ.ค.66 เปิดการเรียนการสอนวันที่ 20 ธ.ค.66 - 31 มี.ค.67 สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่าน www.bmatraining.ac.th หรือติดต่อโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม.ทั้ง 10 แห่ง


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ