นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ม.หอการค้าไทย คว้าที่ 1 โครงการ From Gen Z to be CEO ประจำปี 2566

ข่าวทั่วไป Wednesday September 20, 2023 09:37 —ThaiPR.net

นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ม.หอการค้าไทย คว้าที่ 1 โครงการ From Gen Z to be CEO ประจำปี 2566

นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ม.หอการค้าไทย คว้าที่ 1 โครงการ From Gen Z to be CEO ประจำปี 2566 พร้อมตำแหน่ง Gen Z Ambassador

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอแสดงความยินดีกับ นายวชิรวิทธิ เลิศอภิสิทธิ์ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับการคัดเลือกตำแหน่ง Gen Z Ambassador ที่สามารถทำแบบทดสอบได้คะแนนสูงสุดลำดับแรก จากผู้เข้าร่วมทั่วประเทศกว่า 20,000 คน ในโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ หรือ From Gen Z to be CEO ประจำปี 2566 และขอแสดงความยินดีกับนางสาวอรรถริญา สวัสดี นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ที่ได้คะแนนสูงสุด 10 ลำดับแรก (TOP10) ของประเทศด้วยเช่นกัน โดยมีคุณภูษิต รัตนกุล เสรีเรืองฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประธานในการมอบรางวัล ณ ห้อง Grand Hall ชั้น 3 อาคาร TRUE Digital Park (อาคารใหม่ ฝั่ง West) ถนนสุขุมวิท 101 เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2566

นอกจากนี้ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธีรนาฎ เกตุสลุด นางสาวปรีชญา สุวรรณกูฎ และ นางสาวอทิตยา บุญพาทำ นักศึกษาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ ที่สามารถทำแบบทดสอบได้คะแนนสูงสุด 100 ลำดับแรก (TOP100) โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ หรือ From Gen Z to be CEO ประจำปี 2566 เป็นโครงการที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันผู้ประกอบการค้ายุคใหม่ (New Economy Academy หรือ NEA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ซึ่งนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เข้าร่วมโครงการและติด TOP100 ทำให้ได้รับประกาศนียบัตร และได้รับสิทธิ์ในการพิจารณาเข้าร่วมฝึกงานกับหน่วยงานพันธมิตรชั้นนำของกรมฯ อาทิ บริษัท True, Huawei, EXIM Bank, Bitkub, Shopee, P&G และ Coro Brothers รวมถึงสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานในต่างประเทศของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่ ณ ภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก และได้รับสิทธิ์เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่อยอดองค์ความรู้ที่จัดโดยกรม เพื่อพัฒนาศักยภาพเชิงลึกด้านการค้าระหว่างประเทศ ภายใต้โครงการ "Empowering Entrepreneurs"

และในโอกาสเดียวกันนี้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ยังได้รับรางวัล "สถาบันการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2566" เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่มหาวิทยาลัยฯ ที่ให้การสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบายของโครงการอย่างดียิ่ง โดยมี รศ.ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย เป็นผู้รับมอบรางวัล พร้อมด้วยคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อีก 7 ท่าน ที่ได้รับรางวัล "บุคลากรดีเด่น" อีกด้วย ได้แก่ 1. ดร.มณิสรา บารมีชัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2. อาจารย์อัณณ์ณิชา ธัญญะชัยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ 3. อาจารย์ชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง 4. อาจารย์สิริธิดา สงขวัญ หัวหน้าสาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิ สุทธิการนฤนัย อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์6. รองศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์7. อาจารย์ ดร.นพปฎล สกุลสม อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

นอกจากนั้นยังมีนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่สามารถทำคะแนนสูงสุด 500 ลำดับแรกของประเทศ โครงการ From Gen Z to be CEO ประจำปี 25661 นางสาวกชกร ยิ่งถาวรสุข นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 32 นายจรูญศักดิ์ คะกาเนปะ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 3 นางสาวณัชชา ศรีมณฑล นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 4 นางสาวณัฐมน ทองสอาด นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 5 นางสาวปุณิกา วันสน นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 26 นายพีรดนย์ อนันตพงศ์ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 7 นางสาวสรัลพร ใจปิง นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 38 นางสาวสุธิดา โมริงากิ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ