โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว ชูมาตรฐานโรงแรมเบอร์ 5 รับโล่เกียรติคุณจาก กฟผ.

ข่าวทั่วไป Tuesday September 26, 2023 12:50 —ThaiPR.net

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว ชูมาตรฐานโรงแรมเบอร์ 5 รับโล่เกียรติคุณจาก กฟผ.

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผ่านการประเมินและรับรองจากโครงการโรงแรมเบอร์ 5 อันเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และมูลนิธิใบไม้เขียว เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการโรงแรมนำไปสู่การสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการพลังงานที่ยั่งยืน

โดยกำหนดเกณฑ์มาตรฐานให้กับสถานประกอบการประเภทโรงแรม ในการสร้างความใส่ใจด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างเด่นชัด ในการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานโรงแรมเบอร์ 5 ครั้งนี้  โดยมูลนิธิใบไม้เขียว จะตรวจประเมินโรงแรมเบอร์ 5 ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource: HR) และการใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy: RE) ซึ่งกำหนดเกณฑ์การประเมินใน 4 ประเด็น ได้แก่ นโยบายและการดำเนินการตามนโยบายของสถานประกอบการ การพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจก การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจก และการจัดการพลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจก

โครงการโรงแรมเบอร์ 5 ร่วมกับมูลนิธิใบไม้เขียว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าให้ครอบคลุมในสถานประกอบการโรงแรมเพื่อศึกษาและพัฒนาเกณฑ์ประสิทธิภาพ ด้านการจัดการพลังงาน ด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Efficiency: EE) เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการตรวจประเมินโรงแรมที่สมัครเข้าร่วมโครงการ โดย กฟผ. จะพิจารณามอบฉลากเบอร์ 5 ให้กับโรงแรมที่ผ่านเกณฑ์และมีระดับคะแนนประสิทธิภาพตามที่กำหนด ตลอดจนร่วมกันส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรของสถานประกอบการ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ได้มุ่งเน้นพัฒนาด้านความยั่งยืนในผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อลดพลังงานในระยะยาวเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero Emission ต่อไป

 


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ