"มูลนิธิโอสถสภา" เริ่มส่งมอบอาชีพให้คนพิการในโครงการ "มูลนิธิโอสถสภา มอบโอกาส สร้างอาชีพ" เดินหน้าสร้างอาชีพให้คนพิการ 150 คน ต่อยอดจากมาตรา 35

ข่าวทั่วไป Wednesday September 27, 2023 14:01 —ThaiPR.net

มูลนิธิโอสถสภา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ พร้อมส่งมอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพใน 4 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม งานเกษตร งานบริการ และงานฝีมือ ให้แก่คนพิการจำนวน 30 คน ในจังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการ "มูลนิธิโอสถสภา มอบโอกาส สร้างอาชีพ" โดยมีคุณสุธิตา โอสถานุเคราะห์ กรรมการมูลนิธิโอสถสภา และคุณชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นประธานในพิธี

มูลนิธิโอสถสภา ก่อตั้งขึ้นโดยมีปณิธานในการทำประโยชน์ให้กับสังคม ตามชื่อเดิมของ โอสถสภา คือ "เต็กเฮงหยู" ซึ่งแปลว่าการเจริญโดยการช่วยเหลือผู้อื่น โดยมูลนิธิโอสถสภาได้ดำเนินการให้การช่วยเหลือสังคม ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และกิจกรรมสาธารณกุศลมาโดยตลอด ซึ่งในปีนี้ได้ต่อยอดการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการตามมาตรา 35 ของ บริษัท โอสถสภา (จำกัด) มหาชน โดยการจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและส่งมอบอาชีพให้แก่คนพิการ ด้วยวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ สร้างอาชีพให้คนพิการ สนับสนุนนโยบายภาครัฐในการดูแลคนพิการและกลุ่มเปราะบางในสังคม และสร้างโมเดลเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อขยายความช่วยเหลือร่วมกันในอนาคต โดยมีเป้าหมายหลักในการมอบโอกาสและฟื้นฟูร่างกายและจิตใจคนพิการ ให้สามารถดูแลตัวเองได้ ไม่เป็นภาระของครอบครัว มีพลังกายและพลังใจที่ดีในการก้าวต่อไปในสังคม โดยมูลนิธิโอสถสภาได้ตั้งเป้าหมายในการส่งมอบอาชีพให้กับคนพิการรวมทั้งสิ้น 150 คน ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและกรุงเทพมหานคร

คุณเสรี โอสถานุเคราะห์ ประธานมูลนิธิโอสถสภา กล่าวว่า "มูลนิธิโอสถสภามีเป้าหมายในการมอบโอกาสสร้างอาชีพให้คนพิการมีรายได้ สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้อย่างยั่งยืน โดยมอบโอกาสเพื่อสร้างก้าวแรกให้คนพิการด้วยการสนับสนุนอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพตามทักษะความสามารถของคนพิการ ทั้งนี้มูลนิธิได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อคัดเลือกคนพิการที่มีความพร้อมและมีคุณสมบัติครบถ้วน จำนวน 150 คนในปี 2566 นี้"

การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพและส่งมอบอาชีพให้คนพิการ 30 คนในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของโครงการ "มูลนิธิโอสถสภา มอบโอกาส สร้างอาชีพคนพิการ" ที่เริ่มต้นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ด้วยการบูรณาการความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยมี พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น รวมถึงเครือข่ายนักกายภาพในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ที่ร่วมกันค้นหาและทำความเข้าใจคนพิการในมิติต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการร่วมโครงการ จนมูลนิธิโอสถสภาสามารถทำการส่งมอบอาชีพให้กับคนพิการได้เป็นผลสำเร็จ ก่อนที่จะขยายผลของโครงการในการส่งมอบอาชีพให้กับคนพิการในจังหวัดกรุงเทพมหานครต่อไปในปีนี้ นับเป็นอีกหนึ่งพันธกิจสำคัญในการเป็น "พลังเพื่อเสริมสร้างชีวิต" ให้กับคนไทย โดยเฉพาะด้านการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพคนพิการ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน บริษัท โอสถสภา (จำกัด) มหาชน และมูลนิธิโอสถสภา พร้อมเป็นพลังเพื่อขับเคลื่อนให้คนไทยมีพลังก้าวต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ