คณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม "พลังแห่งความรัก"

ข่าวทั่วไป Wednesday September 27, 2023 17:11 —ThaiPR.net

คณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม

คณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม "พลังแห่งความรัก" เพื่อให้คนไทย เด็กและเยาวชน ได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณหรือต่อประเทศชาติ

คณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม "พลังแห่งความรัก" เพื่อให้คนไทย เด็กและเยาวชน ได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณและประเทศชาติ โดยมีพลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานคณะอนุกรรมาธิการคุณธรรมและจริยธรรม กล่าวต้อนรับ นายสุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการส่งเสริมการปลูกป่า ทำหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นผู้กล่าวรายงาน และสมาชิกวุฒิสภา ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เด็ก เยาวชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม

พลเอก สิงห์ศึก สิงก์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ได้กล่าวถึงเป้าหมายหลักในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยในทุกช่วงวัย (All Generation) โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนได้เข้ามามีบทบาทในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้หลักคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ กตัญญู วินัย สุจริต พอเพียง และจิตอาสา เชื่อมโยงกับสถาบันหลักของชาติ ได้แก่ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังทัศนคติที่ดีแก่เด็กและเยวาชน ในเรื่องความกตัญญูรู้คุณมารดาหรือผู้ปกครอง กตัญญูต่อแผ่นดินและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (รักษ์โลก)ให้ประจักษ์ในสังคม

ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานคณะอนุกรรมาธิการคุณธรรมและจริยธรรม กล่าวเถึงวัตถุประสงค์ของงานเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริดิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง โดยผ่านทางกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน ได้ กิจกรรมพฤกษาบูชา เทิดไท้พระราชินี , รักแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด , NFT Art ศิลปะแห่งความรัก , คนเก่ง Gen Y , รักประเทศไทย และ คนดีรักษ์โลก ในโอกาสนี้ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ได้เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ "คนดี รักษ์โลก" โครงการ "นวัตกรรม รักษ์โลก" อีกทั้งได้ให้เกียรติมอบประกาศเกียรติคุณให้กับของหน่วยงานและองค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่ได้รับมาร่วมจัดแสดงในงานครั้งนี้ด้วย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ