เขตบางกะปิแจงการสร้างหอพระ พร้อมจัดระเบียบที่จอดรถอำนวยความสะดวกผู้มาติดต่อราชการ

ข่าวทั่วไป Thursday September 28, 2023 16:08 —ThaiPR.net

เขตบางกะปิแจงการสร้างหอพระ พร้อมจัดระเบียบที่จอดรถอำนวยความสะดวกผู้มาติดต่อราชการ

นายไพรัตน์ เกษตรสินธุ์ ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ กทม.กล่าวกรณีมีการตั้งข้อสังเกตถึงการก่อสร้างศาลขนาดใหญ่ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกะปิ อาจส่งผลให้พื้นที่จอดรถสำหรับประชาชนที่มาติดต่อราชการกับสำนักงานเขตไม่เพียงพอว่า การสร้างพระพุทธรูปและหอพระประจำเขตบางกะปิ เป็นการจัดสร้างในวาระที่สำนักงานเขตฯ ก่อตั้งและให้บริการประชาชนมาแล้วถึง 112 ปี แต่ยังไม่เคยจัดสร้างพระพุทธรูป เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจและเพื่อเป็นสถานที่สักการบูชาของข้าราชการ ลูกจ้าง ประชาชน และชุมชนในเขตบางกะปิ โดยสำนักงานเขตฯ ร่วมกับภาคประชาชน ภาคเอกชน และวัดในพื้นที่เห็นชอบร่วมกันที่จะสร้างหอพระและพระพุทธรูปประจำเขตบางกะปิขึ้น ทั้งนี้ ได้กราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดในพื้นที่เขตบางกะปิถึงการจัดสร้างด้วยแล้ว ซึ่งได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินการสร้างพระพุทธรูปและหอพระดังกล่าว ประกอบกับบริเวณแยกบางกะปิอยู่ระหว่างการพัฒนาทั้งในส่วนของทางเชื่อม (Sky Walk) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลือง และห้างสรรพสินค้าตามแนวถนนลาดพร้าว อีกทั้งยังมีทางลงจาก Sky Walk มายังสำนักงานเขตฯ หอพระแห่งนี้ จึงจะเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมเชิงพุทธในพื้นที่เขตบางกะปิต่อไป

อย่างไรก็ตาม การจัดสร้างหอพระดังกล่าวไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการ แต่เป็นการร่วมแรงร่วมใจของพุทธศาสนิกชนในชุมชน ผู้ประกอบการพื้นที่เขตบางกะปิ ข้าราชการและลูกจ้างเขตบางกะปิ โดยมีวัดศรีบุญเรืองร่วมเป็นเจ้าภาพหลักรวบรวมกองบุญในการก่อสร้างจากการร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี พร้อมด้วยการออกแบบพระพุทธรูป ซึ่งมีเอกลักษณ์ทางพุทธศิลป์ และขอประทานนามพระพุทธรูปจากเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.9) และเจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้ถวายนามพระพุทธรูป เพื่อเป็นที่สักการบูชาแห่งพุทธบริษัททั้งหลายว่า "พระพุทธบางกะปิมหาวชิรมงคล"

สำหรับพื้นที่ที่ใช้ก่อสร้าง เป็นการใช้พื้นที่เดิมของศาลพระภูมิ ศาลตายาย และพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์สำหรับข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนผู้มารับบริการบางส่วน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จึงต้องกันพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยของผู้สัญจรผ่านบริเวณดังกล่าว ประกอบกับช่วงนี้มีประชาชนมาติดต่อราชการ เพื่ออุทธรณ์การเสียภาษี จึงไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร ทั้งนี้ สำนักงานเขตฯ ได้จัดระเบียบที่จอดรถ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อราชการ โดยห้ามไม่ให้ข้าราชการและลูกจ้างนำรถยนต์ส่วนตัวเข้ามาจอดภายในสำนักงานเขตฯ อีกทั้งยังได้จัดสรรและพัฒนาพื้นที่ว่างข้างสำนักงานเขตฯ เพื่อเป็นที่จอดรถของทางราชการและสามารถรองรับประชาชนที่มารับบริการได้เพิ่มขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ