BJC รับรางวัลในฐานะผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ สาขาส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ประจำปี 2566

ข่าวทั่วไป Wednesday October 4, 2023 12:25 —ThaiPR.net

BJC รับรางวัลในฐานะผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ สาขาส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ประจำปี 2566

บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด มหาชน (BJC)  โดย นางสาววิจิตรา สุภาคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง เข้าร่วมพิธีวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 127 ปี พร้อมรับรางวัลในฐานะผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้  สาขาส่งเสริมและทรัพยากรป่าไม้ ในการเป็นผู้สนับสนุนภารกิจและงานด้านป่าชุมชนของกรมป่าไม้ โดยมี นายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

BJC ในฐานะผู้นำด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมค้าปลีก มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการช่วยฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยในปี 2566 บริษัทฯร่วมสนับสนุนภารกิจด้านการฟื้นฟูป่าของกรมป่าไม้และชุมชนผ่านโครงการ "ปลูกไม้ใหญ่ให้บ้านเรา โดยกลุ่มบริษัท BJC Big C" โดยการปลูกต้นไม้ฟื้นฟูป่าจำนวน 100 ไร่ รวม 20,000 ต้น ณ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยหลวง ป่าน้ำยาว และป่าน้ำซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และมีจุดประสงค์หลักคือการเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับประเทศไทย เพื่อเป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ และเป็นแหล่งอาหารและทรัพยากรให้กับสัตว์ ซึ่งชุมชนโดยรอบสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน โครงการนี้ยังสอดคล้องกับเป้าหมายหลักขององค์กรในการเพิ่มการปลูกต้นไม้ 150,000 ต้นภายในปี 2575 และการลดก๊าซเรือนกระจกตามหลักการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อบรรลุเป้าหมาย net zero ขององค์กรภายในปี 2593 อีกด้วย


แท็ก กรมป่าไม้   (BJC)  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ