Pan Asia Metals ยกระดับกิจการสำรวจเหมืองแร่ผ่านโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในจังหวัดพังงา

ข่าวเศรษฐกิจ Friday October 27, 2023 12:06 —ThaiPR.net

Pan Asia Metals ยกระดับกิจการสำรวจเหมืองแร่ผ่านโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในจังหวัดพังงา

27 ตุลาคม 2566 (กรุงเทพฯ ประเทศไทย) - เมื่อวันที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมา บริษัท Pan Asia Metals (PAM) บริษัทซื้อขายแบตเตอรี่ในตลาดหลักทรัพย์เพียงแห่งเดียวที่มีโครงการผลิตลิเธียมคุณภาพสูงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้จัดงาน "เวทีนี้ของน้อง ๆ (This Stage is for Students)" ขึ้นที่ตลาดลองแลในจังหวัดพังงา โดยยกเวทีให้กับน้อง ๆ นักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่จำนวน 11 แห่ง มาร่วมแสดงความสามารถพิเศษด้านการแสดงในรูปแบบที่สะท้อนพันธกิจส่งเสริมการเติบโตของชุมชนอันครอบคลุมของ PAM ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) ซึ่งมุ่งเน้นการศึกษาที่มีคุณภาพและความเท่าเทียมทางเพศ

กิจกรรม "เวทีนี้ของน้อง ๆ" ถือเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของโครงการ "นักวิทยาศาสตร์หมู่บ้าน (The Village Scientist)" ของ PAM ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มด้านการศึกษาเชิงนวัตกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากปรัชญามอนเตสซอรี่ โครงการนี้ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนได้ออกไปสำรวจโลกกว้างและรับรู้ถึงศักยภาพสูงสุดที่ตนมี แนวทางของมอนเตสซอรี่เน้นการมีส่วนร่วมแบบบ่มเพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ และประสบการณ์การทำงานร่วมกัน PAM จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้และกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและความรักในการเรียนรู้

แนวคิดของกิจกรรม "นักวิทยาศาสตร์หมู่บ้าน" เกิดขึ้นจากประสบการณ์ส่วนตัวของพอล ล็อก (Paul Lock) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการของ PAM พอลเคยดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการของโรงเรียนมอนเตสซอรี่แห่งหนึ่งครอบครัวของเขามีส่วนร่วมในการก่อตั้ง และเป็นที่ที่ลูก ๆ ของเขาได้เข้าเรียนในช่วงชั้นอนุบาล เมื่อได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของลูก ๆ หลังจากที่ได้เรียนรู้ตามแนวทางแบบมอนเตสซอรี่ พอลจึงเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า หากได้รับโอกาสที่เหมาะสม เด็กทุกคนจะสามารถเดินตามความฝันของตนได้ จากแรงบันดาลใจที่ได้เห็นลูก ๆ เรียนรู้อย่างสนุกสนานในสภาพแวดล้อมดังกล่าว เขาจึงต้องการที่จะแบ่งปันความสุขเช่นนี้ให้กับเด็ก ๆ ทุกที่

โครงการ "นักวิทยาศาสตร์หมู่บ้าน" ให้ความสำคัญกับการศึกษาและความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียนที่โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม โรงเรียนบ้านป่ายาง และโรงเรียนบ้านกะไหล ประกอบไปด้วยการจัดหาเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น กระเป๋านักเรียน เครื่องแบบนักเรียน เครื่องกรองน้ำ ของใช้ที่จำเป็นในห้องเรียน และอุปกรณ์กีฬา ตลอดจนเครื่องดนตรี และ PAM ยังได้ปรับปรุงห้องน้ำของโรงเรียนเพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมด้วยสุขอนามัยให้กับนักเรียน

นอกจากนั้น PAM ยังจัดกิจกรรมพิเศษ อาทิ กิจกรรมวันเด็กและกีฬาสีที่โรงเรียนบ้านกะไหล เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนและผู้ปกครอง นอกจากนี้ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ PAM จึงรับหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายระดมทุนที่โรงเรียนบ้านกะไหลและโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมอีกด้วย

พอล ล็อก เน้นย้ำว่า "การศึกษาเป็นมากกว่าเส้นทางสู่ความก้าวหน้า เพราะการศึกษายังทำหน้าที่เป็นเสมือนตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า การศึกษาที่มีคุณภาพเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกศักยภาพของมนุษย์และขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ความมุ่งมั่นของเราคือความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้คนผ่านทางการศึกษา จุดประกายแรงผลักดันที่จะทำให้ชีวิตของพวกเขาสดใสขึ้น และสร้างผลกระทบอันยิ่งใหญ่จากการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกภายในชุมชนของเรา"

ด้วยความทุ่มเทที่จะเติบโตเคียงข้างชุมชนในจังหวัดพังงา โครงการของ PAM ครอบคลุมไปเกินกว่าเรื่องของการศึกษา เพราะบริษัทยังมุ่งเน้นด้านสุขภาพชุมชน โดยจัดตั้งโครงการเฝ้าระวังสุขภาพชุมชนขึ้น ซึ่งโครงการแบบครบวงจรนี้ครอบคลุมโครงการต่าง ๆ มากมาย ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอกะไหล เพื่อให้มั่นใจว่าจะตอบโจทย์ความต้องการทางการแพทย์ที่จำเป็น และมีการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เท่าเทียมกันสำหรับบุคคลทุกเพศทุกวัย

PAM ร่วมมือกับอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อจัดเตรียมเครื่องมือดูแลสุขภาพที่จำเป็นให้กับ 12 หมู่บ้านในอำเภอกะไหล ซึ่งรวมถึงเครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาล และเครื่องชั่งน้ำหนัก โดยทรัพยากรเหล่านี้จะช่วยให้ชุมชนต่าง ๆ สามารถทำการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐานได้ นอกจากนี้ PAM ยังร่วมมือกับอาสาสมัครและผู้นำชุมชนอย่างใกล้ชิดเพื่อผลักดันให้มีการจัดทำบันทึกประวัติการรักษาของประชาชนในพื้นที่ และเชิญชวนให้พวกเขาตรวจเอ็กซเรย์ปอดที่ให้บริการโดยโรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง จนถึงปัจจุบันนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 993 ราย ข้อมูลที่รวบรวมโดยโรงพยาบาลตะกั่วทุ่งจะมีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งในการติดตามผลทางการแพทย์ภายในชุมชนท้องถิ่นต่อไป

ไพชยนต์ เจริญไชยศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท PAM กล่าวว่า "ความทุ่มเทของเราในการรับผิดชอบต่อสังคมนั้นไม่ได้หยุดอยู่เพียงการทำเหมือง การสำรวจ หรือการผลิตเท่านั้น แต่เราตระหนักถึงความรับผิดชอบของเราในการยกระดับชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ผ่านการลงทุนด้านการศึกษา การดูแลสุขภาพ และโครงสร้างพื้นฐาน เรามุ่งมั่นที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่มีความยั่งยืน โดยมีเป้าหมายที่จะส่งต่อมรดกและทวีความเป็นอยู่ที่ดีให้เกิดขึ้นกับชุมชนเหล่านี้"

ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับโครงการล่าสุดของ PAM ได้ที่ https://lin.ee/yXDBUOH

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://panasiametals.com/


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ