Sea (ประเทศไทย) ส่ง "บอร์ดเกม Wishlist จัดสรรเงิน เติมความฝัน" รวมเหล่ากูรูร่วมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินแก่เยาวชน

ข่าวเทคโนโลยี Tuesday October 31, 2023 11:41 —ThaiPR.net

Sea (ประเทศไทย) ส่ง

Sea (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มชั้นนำ ได้แก่ การีนา (Garena) ช้อปปี้ (Shopee) และซีมันนี่ (SeaMoney) เปิดตัว "บอร์ดเกมการเงิน Wishlist จัดสรรเงิน เติมความฝัน" โดยผนึกกำลังผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบการเรียนรู้แห่ง Wizards of Learning, สถาบันบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้, และ The Money Coach ฯลฯ มุ่งปลูกฝังความรู้ เสริมทักษะ และสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินที่ดีให้แก่เยาวชน ผ่านความสนุกผสานสาระด้านการวางแผนทางการเงินด้วยบอร์ดเกม เพื่อวางรากฐานสร้างสุขภาพทางการเงินที่ดีต่อตัวเองในอนาคต

นางพุทธวรรณ สุภัทรนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร Sea (ประเทศไทย)  กล่าวว่า "Sea (ประเทศไทย) พัฒนาบอร์ดเกม 'Wishlist จัดสรรเงิน เติมความฝัน' ขึ้นมา เพื่อต่อยอดคอนเทนต์ให้ความรู้เรื่องการเงินดิจิทัลบนเว็บไซต์ SeaAcademy.co ไปสู่การให้ความรู้ด้านการวางแผนทางเงินระดับพื้นฐาน ที่จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้คนในยุคปัจจุบันได้ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่สามารถเข้าถึงนวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ ได้ตั้งแต่ยังเด็ก โดยข้อมูลจากองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ยังระบุว่าการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินควรเริ่มต้นให้เร็วที่สุด และควรนำไปเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการเรียนในระบบการศึกษา ดังนั้นเราจึงร่วมมือกับพันธมิตรต่าง ๆ ทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน การศึกษา และด้านการออกแบบบอร์ดเกม สร้างสรรค์บอร์ดเกมการเงินสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นมา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคอนเซ็ปต์ทางการเงินและสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ปลูกฝังพฤติกรรมทางการเงินที่ถูกต้อง สามารถใช้ความรู้และทักษะด้านการจัดการเงินมายกระดับคุณภาพชีวิตในอนาคตต่อไป"

ด้านนายจักรพงษ์ เมษพันธุ์ (โค้ชหนุ่ม Money Coach) กูรูด้านการเงินชื่อดัง เผยว่า "การให้ความรู้ด้านการเงินแก่เยาวชน เสมือนเป็นการเตรียมภูมิคุ้มกันให้พร้อมรับมือกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ฉะนั้น บอร์ดเกมนี้จึงถูกออกแบบเพื่อให้รู้จักวิธีคิด และบริหารจัดสรรการเงินของตนเองให้ไปถึงเป้าหมายของตัวเองด้วยวิธีต่างๆ ทั้งการเก็บเงินออม การใช้สินเชื่อ การซื้อเงินสด และ การซื้อเงินผ่อน ดังนั้น หากรู้จักวางแผนทางการเงินให้ดีก็จะเป็นประโยชน์ต่อตนเองในอนาคต เพราะฉะนั้น เกมนี้จึงเป็นการปูพื้นฐานให้กับน้อง ๆ ในวัยมัธยมเพื่อปลูกฝังวิธีการคิด การใช้จ่าย จึงเป็นรากฐานที่ดีในอนาคตได้อย่างแน่นอน"

ด้านนายพีรัช ษรานุรักษ์ นักออกแบบการเรียนรู้และผู้พัฒนาบอร์ดเกมแห่ง 'Wizards of Learning' เผยว่า "สำหรับการออกแบบบอร์ดเกม Wishlist จัดสรรเงิน เติมความฝัน สิ่งที่ต้องคำนึงเป็นหลัก คือ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาเรื่องการเงิน โดยก่อนที่จะพัฒนาคอนเซ็ปต์เกมขึ้นมา เราได้ไปพูดคุยหาข้อมูลจากกลุ่มคุณครูและเด็ก ๆ ที่พบปัญหาด้านการเงิน และพบว่าความรู้ด้านการเงินที่จะตอบโจทย์ปัญหาพวกเขา คือ การจัดการเงินให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละคน ฉะนั้นเกมนี้จะช่วยให้ผู้เล่นได้รู้จักจัดสรรการเงิน และในขณะเดียวกันก็สามารถมีความสุขในการใช้ชีวิตได้ ซึ่งไม่มีสูตรตายตัว ไม่มีถูกไม่มีผิด เมื่อนำมาทดลองระหว่างคุณครูกับนักเรียนแล้ว ก็พบว่าแต่ละคนก็จะมีวิธีการจัดการกับการเงินที่แตกต่างกันและทุก ๆ วิธีสามารถเป็นคำตอบได้ถ้าจัดการได้อย่างเหมาะสม มีการจัดลำดับความสำคัญ มีการวางเป้าหมายระยะยาว ดังนั้น เราจึงมุ่งหวังว่าเกมนี้จะช่วยเป็นสนามทดลองให้เด็ก ๆ ได้ลองจัดการการเงิน ลองผิดพลาดในเกม เป็นภูมิคุ้มกันป้องกันความผิดพลาดในการบริหารการเงินในชีวิตจริง"

นายวรุตม์ นิมิตยนต์ ผู้อำนวยการสถาบันบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้และอุปนายกสมาคมบอร์ดเกม กล่าวว่า "บอร์ดเกมเป็นสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย เล่นได้ทั้งครอบครัว โดยกลุ่มเป้าหมายของบอร์ดเกมการเงิน Wishlist จัดสรรเงิน เติมความฝัน คือ เด็กมัธยมต้นซึ่งเป็นวัยที่กำลังสร้างตัวตน สร้างอัตลักษณ์และมีความสนใจเรื่องเหล่านี้ โดยบอร์ดเกมจะเป็นสื่อที่ทำให้เด็ก ๆ ได้ค้นพบความรู้หรือสัมผัสประสบการณ์เรื่องนั้นด้วยตัวเอง ซึ่งเปิดให้เด็กๆ สามารถตั้งคำถามและพูดคุยกับคุณครูหรือผู้ปกครองเพื่อถอดบทเรียน ค้นพบข้อคิดจากการเรียนรู้ และทำให้การเรียนรู้ของเด็กๆ สมบูรณ์แบบมากขึ้น ที่สำคัญที่สุดคือการที่ครูและผู้ปกครองต้องถอดคอนเซ็ปต์ภายในเกมและเชื่อมโยงเข้ากับสถานการณ์ในชีวิตประจำวันให้ได้ และกระตุ้นให้เด็กได้คิดต่อและนำแนวคิดไปปรับใช้จริง"

"บอร์ดเกมการเงิน Wishlist จัดสรรเงิน เติมความฝัน เป็นบอร์ดเกมการเงินที่จะพาผู้เล่นไปลองบริหารรายรับที่ได้จากทางบ้าน หารายได้เพิ่ม สะสมเงินมาซื้อสินค้าตามรายการเพื่อไปทำตามความฝันให้ได้มากที่สุดตามแนวทางของตนเอง และในระหว่างทางก็จะได้ทำความรู้จักกับการจัดลำดับความสำคัญ การบริหารจัดการสภาพคล่อง การบริหารจัดการหนี้ และการวางแผนเผื่ออนาคตและสถานการณ์ฉุกเฉินอีกด้วย นับเป็นพื้นที่จำลองให้ผู้เล่นได้ฝึกฝนการวางทางการเงินอย่างสนุกสนาน สามารถเล่นได้ 2 - 6 คน และใช้เวลาเล่นประมาณ 40-50 นาทีต่อเกม โดยคุณครูและผู้ปกครองสามารถนำไปใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน วางแผนการเงินได้ เปิดพื้นที่ให้เกิดการพูดคุยเรื่องการเงินกับเยาวชน ปัจจุบันเรานำร่องผลิตบอร์ดเกมจำนวน 500 กล่อง วางแผนกระจายไปยังโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยผ่านพันธมิตรของเรา เช่น สถาบันบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้, InsKru ซึ่งเป็นคอมมูนิตี้ของคุณครูทั่วประเทศ, และธนาคารแห่งประเทศไทย และในอนาคตเรายังต้องการที่จะกระจายความรู้และกระจายบอร์ดเกมดังกล่าวให้เข้าถึงโรงเรียน คุณครูและกลุ่มเป้าหมายให้เพิ่มมากขึ้น" นางพุทธวรรณ กล่าวทิ้งท้าย

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดบอร์ดเกม Wishlist จัดสรรเงิน เติมความฝัน ในเวอร์ชั่น Print & Play ไปเล่นได้ฟรี! ทาง https://seaacademy.co/program_type/finance-boardgame/

สามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมอื่น ๆ จาก Sea (ประเทศไทย) และบอร์ดเกม Wishlist ได้ทาง Facebook Sea Thailand


แท็ก arena  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ