FVC คว้าคะแนน 5 ดาว "ดีเลิศ" (Excellent) 2ปีซ้อน

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday November 2, 2023 10:57 —ThaiPR.net

FVC คว้าคะแนน 5 ดาว

บมจ.ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด ("FVC") โดย นายวิจิตร เตชะเกษม กรรมการผู้จัดการ FVC ผู้นำด้านเทคโนโลยีการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์แก่ลูกค้าธุรกิจเพื่อการพาณิชย์และที่อยู่อาศัย ธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบน้ำ และธุรกิจบริการทางการแพทย์ ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ในระดับ 5 ดาว หรือ "ดีเลิศ" (Excellent) ติดต่อกันเป็นปีที่2 จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2566 ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งได้สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้ปรัชญาการสร้างสมดุลระหว่างการดำเนินธุรกิจ "We lift your life เรายกระดับคุณภาพชีวิตคุณ"ด้วยการพัฒนาคุณค่าเพิ่มผ่านงานบริการในด้าน ระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์และการบริการด้านสุขภาพและความงาม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนและได้รับการยอมรับจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงธรรมาภิบาลที่ดี ควบคู่กับการรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ