แพรนด้า จิวเวลรี่ รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday November 7, 2023 15:27 —ThaiPR.net

แพรนด้า จิวเวลรี่ รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล "องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566" (Human Rights Awards 2023) ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ระดับดี ในงานประกาศรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566 จัดโดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จัดขึ้น ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ  

จากการที่แพรนด้า จิวเวลรี่ ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าว สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ซึ่งไม่เพียงปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเท่านั้น แต่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้ตระหนักถึงความสำคัญและเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในทุกด้านของบุคลากรทุกคน ตลอดจนสังคมและชุมชน โดยยึดถือหลักการสากลขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน เพื่อให้เกิดการยอมรับ และปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเสมอภาค แม้มีความแตกต่างในด้านเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เพศ ความพิการ สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ แพรนด้า จิวเวลรี่ ยังสนับสนุนโอกาสการเติบโตในอาชีพการงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการสื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงกำหนดแนวทางการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกันตามหลักสิทธิมนุษยชน ส่งผลให้ทุกคนในแพรนด้ามีความสุขในการทำงาน และการใช้ชีวิต เกิดความภาคภูมิใจร่วมกันในฐานะผู้ผลิตเครื่องประดับอัญมณีที่ได้ส่งมอบสินค้าที่ดีมีคุณภาพให้แก่ผู้คนทั่วโลก

ทั้งนี้ ถือเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของแพรนด้า จิวเวลรี่ ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม เคารพและปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกสู่สังคมต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ