PPS ได้รับผลการประเมิน SET ESG Ratings ปี 2566 ที่ระดับ "AA" คว้า CGR ระดับ 5 ดาว "ดีเลิศ" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday November 8, 2023 12:59 —ThaiPR.net

PPS ได้รับผลการประเมิน SET ESG Ratings ปี 2566 ที่ระดับ

PPS ได้รับผลการประเมิน SET ESG Ratings ปี 2566 สูงสุดที่ระดับ "AA" ถือเป็นการติดอันดับรายชื่อหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment พร้อม คว้า CGR ระดับ 5 ดาว "ดีเลิศ" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 การันตีการดำเนินธุรกิจอย่างมีศักยภาพเพื่อให้องค์กรเติบโตยั่งยืน พร้อมรับผิดชอบต่อสังคม บริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล

ดร.พงศ์ธร ธาราไชย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (PPS) เปิดเผยว่า PPS ได้รับการประเมิน SET ESG Ratings จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เป็นปีแรก ที่ระดับ "AA" (คะแนนรวม 80-89) โดยในปีนี้ ตลท. ได้เปลี่ยนชื่อ รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) เป็นหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings พร้อมทั้งประกาศผลประเมินในรูปแบบ ESG Ratings เพื่อส่งเสริมให้นักลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน ซึ่งถือเป็นการติดอันดับรายชื่อหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ของ PPS

โดย PPS ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามหลัก ESG (Environmental, Social and Governance) สร้างความเติบโตภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาตลอด ถือได้ว่าเป็นบริษัทที่มีศักยภาพในการนำแนวคิดด้านความยั่งยืนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดำเนินธุรกิจ มีการเตรียมพร้อมรับความเสี่ยงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น อีกทั้งมีแนวทางการดำเนินงานเพื่อรองรับและบริหารจัดการประเด็นต่างๆ ที่ชัดเจน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างโอกาสทางธุรกิจพร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก (Global trends)

นอกจากนี้ บริษัทได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ "ดีเลิศ" (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 เช่นเดียวกัน ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2566 (CGR Score) ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันผลจากความใส่ใจและดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนอย่างเท่าเทียม ตามปณิธานที่บริษัทยึดมั่นเสมอมา สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ที่มุ่งเน้นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการในระดับที่ดีอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ