เอ็กโก กรุ๊ป คว้า SET ESG Ratings ระดับ "AA" และผลประเมินรายงาน CG ระดับ "ดีเลิศ 5 ดาว" ตอกย้ำความมั่นใจนักลงทุนต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ข่าวเศรษฐกิจ Friday November 10, 2023 17:43 —ThaiPR.net

เอ็กโก กรุ๊ป คว้า SET ESG Ratings ระดับ

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ติดอันดับการประเมินความยั่งยืนระดับประเทศที่จัดและสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ปี 2566 ระดับ "AA" และ ผลประเมินรายงานการกำกับดูแลกิจการ (CGR) ปี 2566 ระดับ "ดีเลิศ 5 ดาว" ตอกย้ำความมั่นใจนักลงทุนต่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ให้ความสำคัญและบูรณาการเรื่องความยั่งยืน (ESG) ให้อยู่ในทุกกระบวนการการทำงานและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า เอ็กโก กรุ๊ป ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าและพลังงานอย่างยั่งยืนมากว่า 31 ปี ภายใต้การกำกับกิจการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ควบคู่กับพันธกิจในการเป็นพลเมืองที่ดีด้วยการดูแลและอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมอย่างเกื้อกูล โดยได้บูรณาการเรื่องความยั่งยืน (ESG) ให้อยู่ในทุกกระบวนการการทำงานและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ

ความมุ่งมั่นดังกล่าวส่งผลให้เอ็กโก กรุ๊ป ได้รับคะแนนการประเมินความยั่งยืน SET ESG Ratings ปี 2566 ระดับ AA ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดการประเมิน SET ESG Ratings ซึ่งพัฒนามาจากการประเมิน "รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI" เดิม ที่เอ็กโก กรุ๊ป เคยได้รับการคัดเลือกให้เป็นหุ้นยั่งยืน 8 ปีต่อเนื่อง และประกาศผลการประเมินในรูปแบบ ESG Ratings เป็นครั้งแรก เพื่อให้สอดคล้องกับเทรนด์การลงทุนอย่างยั่งยืนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนักลงทุนมีความต้องการข้อมูลด้าน ESG เพื่อประกอบการตัดสินใจมากขึ้น

นอกจากนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ยังได้รับผลการประเมินจากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ปี 2566 ระดับ "ดีเลิศ 5 ดาว" ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับปีนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ได้รับคะแนนประเมิน 104% สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวม ซึ่งอยู่ที่ 81% โดยเกณฑ์การประเมินใหม่ที่เริ่มใช้ในปีนี้มีรายละเอียดมากขึ้นตามมาตรฐานสากล ที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในระยะยาว รวมถึงมีการปรับบทบาทและภาวะผู้นำของคณะกรรมการในเชิงรุกมากขึ้น

"ผลการประเมิน SET ESG Ratings และ CGR ปี 2566 สะท้อนถึงการดำเนินงานของเอ็กโก กรุ๊ป ที่ให้ความสำคัญและมุ่งพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้เทียบเท่ากับภาคธุรกิจในระดับสากล ซึ่งไม่เพียงสร้างความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเท่านั้น แต่ยังสร้างผลกระทบเชิงบวกจากภายในองค์กรไปสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม ในฐานะองค์กรที่เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเอ็กโก กรุ๊ป ในการ "เป็นบริษัทไทยชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจพลังงานอย่างยั่งยืน ด้วยความใส่ใจที่จะธำรงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม" นายเทพรัตน์ กล่าวสรุป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ