พยาบาลมหิดล จัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ "ลดเสี่ยง เลี่ยงเบาหวาน" เนื่องในวันเบาหวานโลก 2023

ข่าวทั่วไป Tuesday November 14, 2023 15:44 —ThaiPR.net

พยาบาลมหิดล จัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์

วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น "วันเบาหวานโลก" โดยในปี 2566 (World Diabetes Day 2023) ประเด็นรณรงค์เนื่องในวันเบาหวานโลก คือ "เบาหวาน? รู้ว่าเสี่ยง รู้แล้วต้องเปลี่ยน Diabetes: Know Your Risk, Know Your Response" เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงอันตรายของโรคเบาหวาน เนื่องจากโรคเบาหวานถือว่าเป็นโรคที่คนไทยป่วยกันมาก พบได้ในทุกช่วงวัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จะช่วยป้องกันโรคเบาหวาน ลดความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนได้ในวันนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวรส มีกุศล รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา นาคะเกษียร อาจารย์เชนจ์ ปรีเปรม ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ได้จัดกิจกรรม "ขบวนพาเหรด รณรงค์ลดเสี่ยง ลดโรคเบาหวาน" ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ "ชุมชนสัมพันธ์?ไม่เบาใจ ให้เบาหวาน" โดยเป็นการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย ซึ่งได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 (วัดหงส์รัตนาราม) สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ สถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ องค์กรชุมชนสัมพันธ์ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนสัมพันธ์ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย (สวน.) และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ และลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่นๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)

รวมถึงมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน อันจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากจะมีการเดินขบวนพาเหรดเพื่อรณรงค์เสริมสร้างความรู้ ในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเบาหวานแล้ว ยังมีการแสดงโชว์ "เบาหวานมันร้าย" จากนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ อีกด้วย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ