BDMS รับรางวัล SET ESG Ratings ระดับ AA ประจำปี 2566

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday November 21, 2023 16:33 —ThaiPR.net

BDMS รับรางวัล SET ESG Ratings ระดับ AA ประจำปี 2566

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด มหาชน (BDMS) ได้รับรางวัล SET ESG Ratings ด้วยผลประเมินความยั่งยืนของธุรกิจในระดับ AA จากผลการประเมินหุ้นยั่งยืนประจำปี 2566 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

โอกาสนี้ แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 1 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด มหาชน (BDMS) กล่าวว่ามีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ BDMS ได้รับรางวัลความยั่งยืนภายใต้หลักพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกครั้งในปีนี้ ซึ่งนับเป็นการติดอันดับรายชื่อหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ของ BDMS นับตั้งแต่ปี 2563

"BDMS ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการบริหารธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานการบริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศ พร้อมทั้งดูแล และให้ความสำคัญกับบุคลากร ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กร ตลอดจนคำนึงถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้านเพื่อเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิต การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพแบบองค์รวมสำหรับชุมชนและสังคม ภายใต้การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (ESG Model - Environmental, Social and Governance) ด้วยปณิธานที่จะเป็นผู้นำองค์กรด้านสุขภาพครบวงจรที่อยู่เคียงข้างสังคมไทย BDMS จะยังคงผลักดันนโยบายการดำเนินงานด้าน ESG เพื่อให้สังคมมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน" แพทย์หญิงปรมาภรณ์ กล่าว

ในปีนี้ ตลท. ได้เปลี่ยนชื่อรางวัลจาก รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) ซึ่งเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล มาเป็นหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings (Environmental, Social, and Governance : ESG) เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ