TISCO คว้า 5 รางวัล SET Awards 2023 บทพิสูจน์ความสำเร็จในปีแห่งความท้าทาย

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday November 22, 2023 13:18 —ThaiPR.net

TISCO คว้า 5 รางวัล SET Awards 2023 บทพิสูจน์ความสำเร็จในปีแห่งความท้าทาย

กลุ่มทิสโก้ ในนาม บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด คว้า 5 รางวัลเกียรติยศในงาน SET Awards 2023 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ วารสารการเงินธนาคาร สะท้อนความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีคุณภาพ ที่ไม่เพียงมุ่งเน้นการเติบโตในเชิงธุรกิจด้วยความมั่นคงและยั่งยืนเท่านั้น แต่ยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย การันตีด้วยผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ที่พร้อมนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ ท่ามกลางความท้าทายรอบด้าน โดยมี นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ นำทีมผู้บริหารเข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติ ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำหรับรางวัลที่ TISCO ได้รับจากเวที SET Awards ครั้งที่ 20 ประกอบด้วย

 • กลุ่มรางวัล Business Excellence
  • รางวัลผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม (Best Company Performance Awards) มอบให้บริษัทที่สามารถสร้างผลดำเนินงานได้อย่างโดดเด่น ทั้งในด้านผลประกอบการทางธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับ ซึ่งกลุ่มทิสโก้ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อและได้รับรางวัลประเภทดังกล่าวนี้เป็นปีที่ 6 ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 30,000 - 100,000 ล้านบาท
  • รางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น (Outstanding CEO Awards) โดยมอบแก่ นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ เพื่อยกย่องเชิดชูผู้บริหารสูงสุดที่นำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง มีหลักคุณธรรมและมีวิสัยทัศน์ในการบริหาร รวมถึงให้ความสำคัญกับดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน
  • รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Investor Relations Awards) มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ทั้งในด้านคุณภาพของข้อมูล ความหลากหลายและมีประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสาร ตลอดจนนโยบายที่เอื้อต่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
  • รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ดีเด่น ด้านการให้บริการแก่นักลงทุนสถาบัน (Outstanding Securities Company Awards) มอบให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด ที่มีความโดดเด่นทั้งในการทำหน้าที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ดี มีการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่หลากหลายและรอบด้าน พร้อมบทวิเคราะห์เชิงลึกที่มีคุณภาพ ทันต่อสถานการณ์และเชื่อถือได้
 • กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence
  • รางวัล Highly Commended Sustainability Awards มอบแก่บริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่น โดยกลุ่มทิสโก้ มุ่งเน้นการเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างคุณค่าด้านเศรษฐกิจ ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของคนในองค์กรและสังคม
 • นายศักดิ์ชัย กล่าวว่า "ในนามของกลุ่มทิสโก้ รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากเวที SET Awards 2023 ในครั้งนี้ โดยความสำเร็จที่เกิดขึ้นมาจากความต่อเนื่องขององค์กร และวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นได้ดี ตลอดจนการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ การลงมือทำงานให้ได้ตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่วางไว้ รวมถึงพนักงานทิสโก้ที่เป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญ โดยคำนึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอันจะเป็นทิศทางที่กลุ่มทิสโก้มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป"


  เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ