KTAM คว้ารางวัลคุณภาพ จากงาน SET Awards 2023

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday November 24, 2023 11:41 —ThaiPR.net

KTAM คว้ารางวัลคุณภาพ จากงาน SET Awards 2023

นางชวินดา หาญรัตนกูล (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ และนายวีระ วุฒิคงศิริกูล (ที่ 3 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสายงานจัดการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัล "บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น" (Outstanding Asset Management Company Award) ในงาน SET Awards 2023 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร เป็นผู้มอบรางวัล ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยรางวัลนี้เป็นรางวัลเพื่อประกาศเกียรติคุณบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกทั้งเกณฑ์เชิงปริมาณ และเกณฑ์เชิงคุณภาพ ซึ่งรางวัลดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและความโดดเด่นในการบริหารจัดการกองทุนรวม นอกจากนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ลงทุน โดยจะบริหารจัดการอย่างรอบคอบระมัดระวัง ภายใต้กระบวนการการกำกับดูแลที่ดี และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ