สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์ วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2566 เน้นย้ำ Let Communities Lead: ทุกภาคส่วน ร่วมกัน ยุติเอดส์

ข่าวทั่วไป Tuesday November 28, 2023 12:38 —ThaiPR.net

สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์ วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2566 เน้นย้ำ Let Communities Lead: ทุกภาคส่วน ร่วมกัน ยุติเอดส์

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา (สคร.12 สงขลา) ร่วมรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2566 (World AIDS Day) สร้างการรับรู้ภายใต้แนวคิดรณรงค์ คือ "Let Communities Lead: ทุกภาคส่วน ร่วมกัน ยุติเอดส์" นำไปสู่การยุติปัญหาเอดส์ได้ภายในปี 2573

แพทย์หญิงวันวิสาข์ กาญจนาภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กล่าวถึง สถานการณ์เอชไอวีประเทศไทยในปี 2565 คาดว่ามีผู้ติดเชื้อที่ยังมีชีวิตอยู่ 561,578 คน ผู้เสียชีวิตเนื่องจากเอดส์ 10,972 คน และคาดประมาณผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ 9,230 คน สำหรับสถานการณ์เอชไอวี/เอดส์ในเขตสุขภาพที่ 12 ในปี 2566 พบว่าผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับการวินิจฉัยรายใหม่ทั้งหมด จำนวน 900 ราย จังหวัดที่พบมากที่สุด คือ จังหวัดสงขลา 421 ราย, รองลงมา ตรัง 139 ราย, พัทลุง 113 ราย, นราธิวาส 73 ราย, ยะลา 56 ราย, ปัตตานี 55 ราย และสตูล 43 ราย ตามลำดับ และพบผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เสียชีวิตทั้งหมด จำนวน 541 ราย จังหวัดที่พบมากที่สุด คือ จังหวัดสงขลา 189 ราย, รองลงมา พัทลุง 71 ราย, ตรัง 70 ราย, นราธิวาส 69 ราย, ยะลา 58 ราย, ปัตตานี 48 ราย และสตูล 36 ราย ตามลำดับ (ข้อมูลจาก NAP Web Report ประมวลผลข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2566) 

 "พกกันไว้ ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง" การพกและใช้ถุงยางอนามัยให้เป็นเรื่องปกติ เพราะการใช้ถุงยางอนามัยเป็นการรับผิดชอบ ต่อตนเอง คู่ และสังคม สามารถรับถุงยางอนามัยได้ฟรีที่หน่วยบริการสุขภาพของรัฐ และภาคประชาสังคมทั่วประเทศ อีกทั้งยังสามารถรับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง เมนูกระเป๋าสุขภาพ รับได้ที่ รพ.คลินิก และร้านยา ที่เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการในระบบ สปสช.          

"ตรวจเอชไอวีเป็นเรื่องปกติ" การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยเพียงครั้งเดียว ก็เสี่ยงติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ ดังนั้นควรตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีเพื่อรู้สถานะการติดเชื้อของตนเอง โดยแนะนำให้ตรวจหลังจากมีพฤติกรรมเสี่ยงประมาณ 1 เดือน สำหรับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี สามารถเข้ารับการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีได้ โดยไม่ต้องขอคำยินยอม จากผู้ปกครอง

 "หากติดเชื้อเอชไอวี ให้รีบเข้ารับการรักษา" ปัจจุบันคนไทยทุกคนรักษาฟรีทุกสิทธิการรักษา เมื่อเข้าสู่ระบบการรักษาได้เร็วจะช่วยลดโอกาสการเจ็บป่วยและโรคติดเชื้อฉวยโอกาสได้ การกินยาต้านไวรัสเร็ว กินต่อเนื่อง ตรงเวลา สม่ำเสมอ จะช่วยกดปริมาณไวรัสในกระแสเลือดได้สำเร็จ จนตรวจไม่พบเชื้อ ลดการถ่ายทอดเชื้อ ลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ลดการเสียชีวิตเนื่องจากเอดส์ สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

แพทย์หญิงวันวิสาข์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับวันเอดส์โลกในปีนี้ ตรงกับวันที่ 1 ธันวาคม 2566 สคร.12 สงขลา ร่วมกับภาคีเครือข่าย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย สำนักงานภูมิภาคทะเลใต้ จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่รณรงค์ให้ความรู้ สนับสนุนสื่อรณรงค์วันเอดส์โลก และถุงยางอนามัย แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่) นักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา นอกจากนี้ สคร.12 สงขลา ขอเชิญชวนผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงและประชาชนทั่วไปเข้ารับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ฟรีปีละ 2 ครั้ง ที่โรงพยาบาลภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคเอดส์ สามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน กรมควบคุมโรค โทร. 1422


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ