ไทยคม คว้ารางวัล Commended Sustainability Awards จาก SET

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday November 30, 2023 11:18 —ThaiPR.net

ไทยคม คว้ารางวัล Commended Sustainability Awards จาก SET

ตอกย้ำพันธกิจสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีอวกาศ เพื่อการเติบโตของประเทศอย่างยั่งยืน

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจดาวเทียมและเทคโนโลยีอวกาศ โดย นายปฐมภพ สุวรรณศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้ารับรางวัล SET Awards 2023 - Commended Sustainability Awards ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งนับเป็นรางวัลเกียรติยศที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีการพัฒนาองค์กรตามแนวทางแห่งความยั่งยืน และให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนให้องค์กรเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งในด้านชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ไทยคมได้นำความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีอวกาศมาคิดค้นพัฒนาให้เกิดเป็นโซลูชัน เพื่อช่วยพัฒนาความยั่งยืนให้กับสังคม และประเทศชาติ โดยเฉพาะในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไทยคมได้นำแพลตฟอร์มเทคโนโลยีอวกาศ ที่นำข้อมูลจากอวกาศ มาวิเคราะห์ร่วมกับเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) และ Machine Learning (ML) เพื่อนำมาใช้ติดตามและตรวจสอบข้อมูลในด้านสิ่งแวดล้อมได้แม่นยำและเกิดประโยชน์สูงสุด อาทิ การบริหารจัดการที่ดิน การอนุรักษ์ป่าไม้ และการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

นอกจากรางวัลดังกล่าว ในปีนี้ ไทยคม ยังได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2566 หรือ CGR 2023 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระดับ 5 ดาว หรือ "ดีเลิศ" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ติดต่อกัน และยังได้รับการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในด้านหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ในระดับ AAA ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน (2558 - 2566) นับเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการเป็นองค์กรที่มีนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ