คนอร์ รับรางวัล '10 Year Lowsalt Awards' จากสสส. ตอกย้ำความสำเร็จการรณรงค์ลดโซเดียมภายใต้โครงการ 'กินดี ได้ดี' เดินหน้าส่งเสริมโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืน

ข่าวเศรษฐกิจ Friday December 1, 2023 09:42 —ThaiPR.net

คนอร์ รับรางวัล '10 Year Lowsalt Awards' จากสสส. ตอกย้ำความสำเร็จการรณรงค์ลดโซเดียมภายใต้โครงการ 'กินดี ได้ดี' เดินหน้าส่งเสริมโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์ตรา 'คนอร์' ภายใต้ยูนิลีเวอร์ บริษัทชั้นนำที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอย่างยั่งยืน รับรางวัล '10 Year Lowsalt Awards' สาขาผู้ประกอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สูตรลดโซเดียม จากเครือข่ายลดบริโภคเค็ม โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตอกย้ำความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์การเป็นพลังบวกในการขับเคลื่อนธุรกิจอาหาร (Force for Good in Food) โดยมุ่งมั่นผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ทั้งระบบนิเวศของคนอร์ช่วยเติมคุณประโยชน์ให้กับอาหารสำหรับผู้บริโภคทั่วโลกมากกว่า 1 หมื่นล้านจาน พร้อมทั้งสานต่อภารกิจการร่วมรณรงค์ส่งเสริมโภชนาการเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับคนไทย ภายใต้โครงการ 'กินดี ได้ดี' ซึ่งเป็นแคมเปญนำร่องจากแบรนด์ 'คนอร์' ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์คนอร์ซุปก้อนสูตรลดโซเดียม และ ผลิตภัณฑ์คนอร์โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปที่ได้รับสัญลักษณ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ มุ่งหวังผลักดันให้คนไทยได้มีตัวเลือกในการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

ยูนิลีเวอร์เข้าร่วมรับรางวัล '10 Year Lowsalt Awards' สาขาผู้ประกอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สูตรลดโซเดียม จากเครือข่ายลดบริโภคเค็ม โดยมีนางสาวอภิพร อดุลย์พิจิตร ผู้อำนวยการด้านงานวิจัยและพัฒนาอาหาร ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นผู้แทนรับรางวัล โดย 'งานนิทรรศการครบรอบ 10 ปีเครือข่ายลดบริโภคเค็ม' จัดขึ้นเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี เครือข่ายลดบริโภคเค็ม เพื่อแสดงความขอบคุณและแสดงความยินดีต่อผู้ประกอบการที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและขับเคลื่อนเพื่อรณรงค์การลดการบริโภคโซเดียมในประเทศไทย ซึ่งริเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 ผ่าน 'เครือข่ายลดบริโภคเค็ม' ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย โดยในปี พ.ศ. 2562 สามารถลดปริมาณโซเดียมที่คนไทยบริโภคเหลือเพียง 3,636 มิลลิกรัมต่อวัน เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2552 ซึ่งคนไทยบริโภคโซเดียมมากกว่า 4.3 ล้านมิลลิกรัมต่อวัน[ ยุทธศาสตร์ลดการบริโภคเกลือและโซเดียมในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559-2568]

นางสาวอภิพร อดุลย์พิจิตร ผู้อำนวยการด้านงานวิจัยและพัฒนาอาหาร ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า "ยูนิลีเวอร์มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ 'คนอร์' ให้มีรสชาติดีและมีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 20 ปี เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านโภชนาการของผู้บริโภคทั่วโลกรวมทั้งผู้บริโภคชาวไทยให้ดีขึ้น โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทั่วโลกมากกว่าร้อยละ 85 ให้ผ่านเกณฑ์โภชนาการของยูนิลีเวอร์ที่มีชื่อว่า USNC หรือ Unilever's Science-based Nutrition Criteria ซึ่งสอดคล้องกับคำแนะนำในการบริโภคอาหารขององค์การอนามัยโลก (WHO) ที่แนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน 5 กรัมต่อวัน ซึ่งสอดคล้องกับกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การลดการบริโภคเกลือและโซเดียมในประเทศไทย (พ.ศ. 2559-2568)* ซึ่งตั้งเป้าลดการบริโภคโซเดียมลง 30% ภายในปี พ.ศ. 2568 โดย "คนอร์' ยินดีร่วมสานต่อเพื่อผลักดันการลดการบริโภคเกลือและโซเดียมของคนไทย โดยนำนวัตกรรมอาหารมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์คนอร์ซุปก้อนสูตรลดโซเดียมและผลิตภัณฑ์คนอร์โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์สัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ ซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภค และส่งเสริมการมีโภชนาการและสุขภาพที่ดีของคนไทย

ทั้งนี้ นางสาวนันทนา ขาวปลื้ม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร ประเทศไทย มาเลย์เซีย สิงคโปร์ และหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์และวางแผนลูกค้า ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า " ผลิตภัณฑ์ตรา 'คนอร์' ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายลดบริโภคเค็ม ผ่านผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ 'คนอร์' พัฒนาขึ้น ได้แก่ คนอร์ซุปก้อนสูตรลดโซเดียม และคนอร์โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป ที่ได้รับสัญลักษณ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ โดยคำนึงถึงการมีสุขภาพดีของผู้บริโภคเป็นหัวใจสำคัญ เพื่อเป็นทางเลือกตอบโจทย์ความต้องการของคนไทยในเรื่องสุขภาพ และมีส่วนผลักดันให้คนไทยปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อที่มีสาเหตุมาจากการบริโภคอาหารรสจัดทั้งหวาน มัน และเค็ม"

ในโอกาสนี้ คนอร์เดินหน้าสานต่อความมุ่งมั่นพร้อมสร้างความตระหนักรู้ให้ผู้บริโภคเห็นความสำคัญของการบริโภคอาหารที่เหมาะสมใน 'งานนิทรรศการครบรอบ 10 ปีเครือข่ายลดบริโภคเค็ม' โดยยูนิลีเวอร์ได้ร่วมจัดแสดงออกบูธ 'คนอร์ กินดี ได้ดี' เพื่อถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโภชนาการให้คนไทย ผ่านการนำเสนอกิจกรรมการปรุงเมนูอาหารด้วยผลิตภัณฑ์คนอร์ซุปก้อนสูตรลดโซเดียม ที่แม้ว่าจะลดปริมาณโซเดียมลง ก็ยังสามารถคงรสชาติและความอร่อยไว้ได้

ร่วมชิมรสชาติความอร่อยที่มาพร้อมสุขภาพดีของผลิตภัณฑ์คนอร์โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป ที่อร่อย ง่าย และเป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพใน 'งานนิทรรศการครบรอบ 10 ปีเครือข่ายลดบริโภคเค็ม' ซึ่งจัดขึ้นภายใต้คำขวัญ 'เค็มน้อย อร่อยได้' ระหว่างวันที่ 4 - 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.30-18.30 น. ณ โซนอีเดน ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ