ทีม ESG EZ Invest ชนะเลิศการแข่งขัน SET Hackathon 2023 เสนอไอเดียนำข้อมูล ESG ส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนไทย

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday December 4, 2023 15:05 —ThaiPR.net

ทีม ESG EZ Invest ชนะเลิศการแข่งขัน SET Hackathon 2023 เสนอไอเดียนำข้อมูล ESG ส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดการแข่งขัน SET Hackathon 2023 ภายใต้ธีม Wealth and Sustainability ครั้งแรกสำหรับบุคคลทั่วไปแข่งขันนำเสนอไอเดียการนำฐานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) มาใช้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ลงทุนและบริษัท จดทะเบียน (บจ.) นำไปประกอบการวิเคราะห์และพัฒนาการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมอบรางวัลให้แก่ทีมที่เสนอไอเดีย รวม 4 รางวัล โดยทีม ESG EZ Invest ที่ประกอบด้วยวิศวกร และนักวิเคราะห์จาก 2 บริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำได้รับรางวัลชนะเลิศ ซึ่งเสนอไอเดียการนำข้อมูล ESG data platform ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มาพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันเพื่อช่วยให้ผู้ลงทุนเข้าถึง Sustainable Investing ได้สะดวกยิ่งขึ้น

นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดการแข่งขัน SET Hackathon 2023 ภายใต้ธีม Wealth and Sustainability ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกสำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อส่งเสริมการนำฐานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้าน ESG มาพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่จะส่งเสริมผู้ลงทุนและบริษัทจดทะเบียนไทย (บจ.) เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน สอดรับวิสัยทัศน์ตลาดหลักทรัพย์ฯ "To Make the Capital Market 'Work' for Everyone"

"ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดการแข่งขัน SET Hackathon 2023 ขึ้น เพื่อส่งเสริมการนำข้อมูลด้าน ESG มาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดย SET Hackathon 2023 เปิดกว้างให้ผู้ร่วมแข่งขันได้เสนอแนวคิด ความสร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรมจากการนำฐานข้อมูลด้าน ESG มาใช้ โดยมีผู้ส่งไอเดียร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 69 ทีม ซึ่งมาจากหลายสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษา บริษัทจดทะเบียน บริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยี บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วิศวกร นักวิเคราะห์ ที่ปรึกษาทางการเงิน รวมถึงผู้ลงทุน ทำให้เกิดไอเดียที่หลากหลายและสร้างสรรค์ และผ่านเข้าสู่รอบชิงรางวัล 12 ทีม ทุกทีมได้รับคำปรึกษาและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านเทคโนโลยี data analytic และด้านความยั่งยืน โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งไอเดียที่ได้รับรางวัลจะถูกนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุนไทยอย่างยั่งยืน" นายศรพลกล่าว

การแข่งขัน SET Hackathon 2023 กำหนดโจทย์ "เราจะช่วยให้ผู้ลงทุนและบริษัทจดทะเบียนไทยใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้าน ESG เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนได้อย่างไร" ทีมที่แข่งขันในรอบชิงรางวัล 12 ทีม ได้นำเสนอไอเดีย (pitching) แก่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีผลการตัดสินดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม ESG EZ Invest เสนอไอเดียการนำข้อมูล ESG data platform ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปพัฒนาเป็นแอปพลิเคชัน เพื่อช่วยให้ผู้ลงทุนเข้าถึง Sustainable Investing ได้สะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผู้ลงทุนยังสามารถทราบว่าพอร์ตลงทุนของตนมีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใด
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม The UNIQUE เสนอไอเดียการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการกระจายตัวของแหล่งข้อมูลด้าน ESG โดยให้ AI มาช่วยทำ ESG Solution Software สำหรับให้บริการคำแนะนำแก่บริษัทจดทะเบียนที่ต้องการลดต้นทุนและการจัดการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม Setainable เสนอไอเดียที่ต้องการให้บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs เข้าถึงเงินกู้แบบ Sustainability linked loans ด้วยข้อมูล ESG data platform ซึ่งทำให้ต้นทุนทางการเงินของ SMEs ปรับลดลง ในขณะที่ธนาคารพาณิชย์ได้รับลูกค้าเพิ่มขึ้น
  • รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม MOTABENA เสนอไอเดียที่ช่วยให้ผู้ลงทุนรุ่นใหม่สามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลด้าน ESG ประกอบการลงทุนได้ดียิ่งขึ้นผ่านการใช้ ESG data dashboard และมีการสร้าง Community สำหรับแลกเปลี่ยนมุมมองการลงทุนเพื่อความยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมีการให้ความรู้ ESG ผ่าน Metaverse

ผู้สนใจสามารถรับชมการนำเสนอไอเดีย และรายชื่อทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบชิงรางวัล และได้รับรางวัล ได้ที่ www.set.or.th/th/education-research/research/activities/set-hackathon


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ