บลจ.อีสท์สปริง เปิดตัวกองทุน ES-SETESG เน้นสร้างโอกาสเติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมลดหย่อนภาษี เสนอขาย 8 - 18 ธ.ค. 66

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday December 7, 2023 14:17 —ThaiPR.net

บลจ.อีสท์สปริง เปิดตัวกองทุน ES-SETESG เน้นสร้างโอกาสเติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมลดหย่อนภาษี เสนอขาย 8 - 18 ธ.ค. 66

นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.อีสท์สปริง เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมเปิดเสนอขายกองทุนเปิดอีสท์สปริง SETESG เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี สอดรับกับนโยบายภาครัฐในการจัดตั้งกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thailand ESG Fund หรือ ThaiESG) โดยมีให้เลือก 2 รูปแบบการลงทุน คือ กองทุนเปิดอีสท์สปริง SETESG ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (ES-SETESG-THAIESG-A) และกองทุนเปิดอีสท์สปริง SETESG ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล (ES-SETESG-THAIESG-D) รวมมูลค่า 5,000 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 8-18 ธันวาคม 2566

กองทุนเปิดอีสท์สปริง SETESG ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (ES-SETESG-THAIESG-A) และกองทุนเปิดอีสท์สปริง SETESG ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล (ES-SETESG-THAIESG-D) ซึ่งเป็นกองทุนตราสารทุนที่เน้นลงทุนหุ้นของบริษัทที่มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยทีมผู้จัดการกองทุนจะลงทุนเชิงรับ (Passive Management) เพื่อให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงตามดัชนี SETESG Index ซึ่งดัชนีดังกล่าวมีแนวทางคัดเลือกบริษัทคือ 1.เป็นบริษัทที่มีผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ที่ระดับ BBB ขึ้นไป ล่าสุดซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 2.เป็นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท 3.มีสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย (Free-float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว 4.มีปริมาณการซื้อขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนของบริษัท เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 9 ใน 12 เดือน 5.ไม่จำกัดจำนวนหลักทรัพย์ในดัชนี ปัจจุบันอยู่ราว 114 บริษัท และ 6.มีการปรับองค์ประกอบในช่วงเดือนมกราคม และกรกฎาคม ของทุกปี

"จุดเด่นของกองทุนอีสท์สปริง SETESG ทั้ง ES-SETESG-THAIESG-A และ ES-SETESG-THAIESG-D คือ การเติบโตของเงินลงทุนอย่างยั่งยืนจากการบริหารจัดการ ESG ที่ดี โดยทีมผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์ยาวนาน มีต้นทุนการบริหารจัดการที่ต่ำ มีค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการเพียง 0.5% อีกทั้งยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาที่ถือครองเป็นระยะเวลา 8 ปีขึ้นไป สามารถหักลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 30% ของรายได้ หรือไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมกองทุนอื่นๆ หรือการประกันชีวิตที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี กองทุนดังกล่าวจึงเหมาะกับผู้ลงทุนระยะยาว" นางสาวดารบุษป์ กล่าว

ทั้งนี้ สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ลงทุนในกองทุนทั้งชนิด ES-SETESG-THAIESG-A และ ES-SETESG-THAIESG-D ยอดเงินลงทุนทุกๆ 50,000 บาท รับสิทธิพิเศษเป็นหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน (T-CASH) มูลค่า 100 บาท จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2566

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.eastspring.co.th หรือโทร 1725 ในวันและเวลาทำการ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าว และควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ