9 สิ่งที่โครงการบ้านจัดสรรต้องรู้ เมื่อจะติดตั้งโซล่าเซลล์บ้านให้ลูกบ้าน เพื่อความปลอดภัยและคุ้มค่ามากที่สุด

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday December 7, 2023 21:39 —ThaiPR.net

9 สิ่งที่โครงการบ้านจัดสรรต้องรู้ เมื่อจะติดตั้งโซล่าเซลล์บ้านให้ลูกบ้าน เพื่อความปลอดภัยและคุ้มค่ามากที่สุด

9 ข้อควรรู้ก่อนติดตั้งโซล่าเซลล์บ้านนั้นมีอะไรบ้าง

สำหรับโครงการบ้านจัดสรรที่ต้องการติดตั้งโซล่าเซลล์บ้านให้กับลูกบ้านนั้น โปรดคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ก่อนตัดสินใจจะลงทุน เพราะการติดตั้งโซล่าเซลล์มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง แต่ก็ให้ประโยชน์และผลลัพธ์ในระยะยาวเช่นเดียวกัน 

  1. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ก่อนที่โครงการบ้านจัดสรรจะตัดสินใจติดโซล่าเซลล์ให้กับลูกบ้านนั้น อย่าลืมที่จะเลือกการใช้พลังงานให้เหมาะสม และกำจัดแสงสว่างที่ใช้พลังงานมากกว่าที่ควรจะเป็นก่อน ตัวอย่าง เช่น LED ที่ได้รับความนิยมมากในตลาด เนื่องจากมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูง อายุการใช้งานยาวนาน ความทนทานและความสามารถในการปรับความเข้มสูง บ้านจัดสรรของคุณควรเปลี่ยนจากการใช้หลอดไส้ไปใช้หลอดไฟ LED แทน เพราะจะช่วยประหยัดพลังงานได้มาก เพราะเมื่อมีการติดตั้งโซล่าเซลล์บ้านการมีแสงสว่างที่เหมาะสมที่สุดจะช่วยเสริมประสิทธิภาพของพลังงานแสงอาทิตย์ได้

  1. ตรวจสอบพื้นที่ว่างสำหรับการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

บ้านจัดสรรในโครงการของคุณต้องมีพื้นที่ของหลังคาบ้านแต่ละหลังที่เหมาะสมจึงจะสามารถติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ได้ แผงโซลาร์เซลล์จะต้องติดตั้งโดยหันหน้าไปทางทิศใต้ ทิศตะวันออก หรือทิศตะวันตก เนื่องจากภายใต้การกำหนดค่าเหล่านี้เท่านั้นที่สามารถรับแสงแดดได้ตลอดทั้งวัน และการจะติดตั้งโซล่าเซลล์บ้านก็ขึ้นอยู่กับว่าบ้านจัดสรรแต่ละหลังนั้นมีพื้นที่เท่าไหร่ เพื่อสามารถเลือกแผงโซลาร์เซลล์ได้อย่างเหมาะสม โดยแผงโซลาร์เซลล์สูงสุดคือ 250 วัตต์ถึง 300 วัตต์สำหรับการติดตั้งขนาดใหญ่ และแผงโซลาร์เซลล์สูงสุด 74 วัตต์ถึง 100 วัตต์สำหรับการติดตั้งขนาดกลางถึงขนาดใหญ่

  1. รู้ถึงความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยรวมของบ้าน

การติดตั้งโซล่าเซลล์บ้านจะช่วยประหยัดไฟฟ้ารายเดือนสำหรับครัวเรือนได้สูงถึง 80% และในบางกรณีอาจประหยัดได้มากกว่านั้นอีกด้วย ซึ่งก่อนที่จะเลือกแผงโซล่าเซลล์ควรรู้ถึงความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยรวมของบ้านในโครงการก่อน เพื่อประเมินว่าควรติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทั้งหมดกี่แผง รวมถึงต้องมีสเปคเท่าไหร่ เพราะการประหยัดพลังงานจากแสงอาทิตย์และการเลือกแผงโซล่าเซลล์นั้นจะขึ้นอยู่กับการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยรวมของบ้าน

  1. ประเมินต้นทุนการติดตั้ง

พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ และส่งผลให้ลูกบ้านจ่ายค่าไฟฟ้าทุกสิ้นเดือนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในระยะยาว แต่การลงทุนและการติดตั้งโซล่าเซลล์บ้านของโครงการบ้านจัดสรร ก็ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง จึงควรประเมินถึงต้นทุนที่ต้องจ่ายให้กับบ้านจัดสรรทั้งหมดในโครงการด้วยว่ามีความคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่

  1. เลือกประเภทของแผงโซลาร์เซลล์

แผงโซล่าเซลล์สำหรับติดตั้งตามหลังคาบ้านแบ่งได้กว้าง ๆ เป็น 2 ชนิดคือ แผงโซล่าเซลล์แบบโมโนคริสตัลไลน์ และแผงโซล่าเซลล์แบบโพลีคริสตัลไลน์ แผงโซลาร์เซลล์แบบเดิมจะมีสีดำ และแบบหลังจะมีสีน้ำเงิน มักมีการเข้าใจผิดว่าแผงโซลาร์เซลล์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์มีประสิทธิภาพมากกว่าโพลีคริสตัลไลน์ แต่ในความเป็นจริง แผงโซลาร์เซลล์ทุกแผงจะต้องได้รับการตรวจสอบประสิทธิภาพเป็นพิเศษก่อนการติดตั้ง ดังนั้นจึงต้องมีการคำนวณและเลือกใช้ให้เหมาะสมด้วย

  1. การบำรุงรักษา

การติดตั้งโซล่าเซลล์บ้านมักประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐานสามส่วน ได้แก่ แผงโซลาร์เซลล์ ตัวควบคุมการชาร์จ และอินเวอร์เตอร์หรือแบตเตอรี่ แผงโซลาร์เซลล์ที่อยู่ภายใต้สถานการณ์ปกติจะมีอายุการใช้งานยาวนานถึง 25 ปี เนื่องจากไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ เลย จึงต้องการการบำรุงรักษาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น หากโครงการบ้านจัดสรรอยากจะติดตั้งโซล่าเซลล์บ้านให้กับลูกบ้านทุกหลังนั้น แนะนำให้เลือกผู้ให้บริการติดตั้งโซล่าเซลล์ที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์มากพอ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริการและบำรุงรักษา และควรเลือกบริษัทที่มีระยะเวลาการรับประกันมากกว่าที่อื่น ๆ ด้วย

  1. ประมาณการพลังงานแสงอาทิตย์ที่จะได้รับ

ปริมาณพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผลิตโดยการติดตั้งโซล่าเซลล์บ้านนั้น จะขึ้นอยู่กับปัจจัยทางกายภาพอื่น ๆ หลายประการ นอกเหนือจากความจุของเซลล์ในแผงโซลาร์เซลล์แล้ว มุมของหลังคาที่จะติดตั้ง จำนวนต้นไม้รอบ ๆ หลังคา ขนาดของหลังคา ตำแหน่งละติจูด และการวางแนว สิ่งเหล่านี้คือปัจจัยสำคัญที่จะตัดสินว่าแผงโซล่าเซลล์ผลิตพลังงานได้จริงเท่าไหร่ เพราะโซล่าเซลล์สามารถผลิตพลังงานที่แตกต่างกันได้ เมื่อเปรียบเทียบจากบ้านหลังอื่น ๆ ซึ่งมีการตั้งค่าที่แตกต่างกัน ดังนั้น ก่อนที่โครงการบ้านจัดสรรจะทำการติดตั้งควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เพื่อคำนวณปริมาณพลังงานแสงอาทิตย์ที่จะได้รับได้ออกมาใกล้เคียงมากที่สุด

  1. ติดตั้งอย่างปลอดภัยและเหมาะสม

แผงโซลาร์เซลล์จะต้องติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมเท่านั้น เพราะจะรู้วิธีดำเนินการติดตั้งจริงทีละขั้นตอนได้อย่างปลอดภัยและเหมาะสม หากโครงการบ้านจัดสรรสนใจที่จะติดตั้งโซล่าเซลล์บ้านให้กับบ้านทุกหลังในโครงการ นั่นหมายถึงการลงทุนเงินจำนวนที่มาก เพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายในภายหลัง จึงควรเลือกผู้ให้บริการที่มีประสบการณ์มากเพียงพอ จะทำให้การติดตั้งเป็นไปอย่างราบรื่น เหมาะสม และปลอดภัยอย่างที่สุด

  1. พิจารณาการสัมผัสกับแสงแดด

แผงโซลาร์เซลล์ควรหันหน้าไปทางทิศใต้ ทิศตะวันออก หรือทิศตะวันตก เพื่อให้ได้รับแสงแดดมากที่สุดตลอดทั้งวัน อย่างไรก็ตาม การผลิตพลังงานจำนวนมากยังขึ้นอยู่กับตำแหน่งและการจัดวางแผงโซลาร์เซลล์โดยคำนึงถึงทิศทางของบ้านด้วย วิธีที่ดีที่สุดคือการให้ผู้ติดตั้งโซล่าเซลล์บ้านมืออาชีพประเมินรูปแบบของเงาบนหลังคาบ้านแต่ละหลังในโครงการ และกำหนดตำแหน่งและการจัดวางที่เหมาะสมที่สุด เพื่อใช้โซล่าเซลล์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกบ้านนั่นเอง

ก่อนที่ทางโครงการบ้านจัดสรรจะตัดสินใจติดตั้งโซล่าเซลล์บ้านให้ลูกบ้านนั้น จึงควรพิจารณาจากข้อควรรู้ทั้งหมดนี้ก่อนว่าบ้านแต่ละหลังในโครงการมีความพร้อมในการติดตั้งมากน้อยแค่ไหน ซึ่งสามารถขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญได้ เพื่อเลือกแผงโซล่าเซลล์ได้อย่างเหมาะสมกับบ้านในโครงการมากที่สุด หากคุณกำลังสนใจที่จะติดตั้งโซล่าเซลล์บ้านและมองหาผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งระบบอยู่นั้น บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) เราคือผู้ให้บริการชั้นนำในการติดตั้งโซล่าเซลล์ โซล่ารูฟ โซล่าเซลล์โรงงาน โซล่าเซลล์บ้าน ที่มากด้วยประสบการณ์และความชำนาญ รวมถึงมีแผงโซลาร์เซลล์คุณภาพระดับพรีเมียม ให้คุณมั่นใจได้ในความปลอดภัยและประสิทธิภาพการใช้งานในระยะยาว

สนใจติดตั้งโซล่าเซลล์บ้าน สามารถติดต่อ

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)

โทร : 02-301-2257 E-Mail : sale@pp.premier.co.th Line : @pp.wtprofessional Website : https://www.premier-products.co.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ