กทม.เตรียมออกประกาศมาตรการแก้ไขภัยแล้ง-ป้องกันอัคคีภัยในกรุงเทพฯ

ข่าวทั่วไป Friday December 8, 2023 14:37 —ThaiPR.net

กทม.เตรียมออกประกาศมาตรการแก้ไขภัยแล้ง-ป้องกันอัคคีภัยในกรุงเทพฯ

นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) กทม.กล่าวถึงการเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบพื้นที่ เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุไฟไหม้หญ้าและกองขยะในพื้นที่รกร้างว่างเปล่าในกรุงเทพฯ ว่า กรุงเทพมหานครมีแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อเป็นกรอบแนวทาง การดำเนินการของหน่วยงานในสังกัดในช่วงที่เกิดวิกฤตฝุ่น PM2.5

โดย สปภ.เป็นหน่วยสนับสนุนสำนักงานเขตควบคุมไม่ให้มีการเผาขยะและการเผาในที่โล่ง จึงได้สั่งการให้สถานีดับเพลิงและกู้ภัยเร่งออกปฏิบัติการดับเพลิงไหม้หญ้า หรือการเผาชีวมวลต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เพื่อลดจุดความร้อน ป้องกัน และควบคุมการเกิดไฟในทุกพื้นที่ของกรุงเทพฯ ประกอบกับช่วงตั้งแต่เดือน ธ.ค.66 - พ.ค.67 เป็นช่วงเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่กรุงเทพฯ จึงได้ยกร่างประกาศ กทม.เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการป้องกันอัคคีภัยในพื้นที่กรุงเทพฯ ขึ้น

ขณะนี้อยู่ระหว่างนำเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาลงนาม โดยจะแจ้งประกาศดังกล่าวให้ผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และในฐานะผู้ช่วยผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครตาม พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและเจ้าของที่ดินที่รกร้างว่างเปล่ามิให้เผาหญ้าและขยะในพื้นที่ดังกล่าว ตลอดจนประสานสถานีตำรวจนครบาลท้องที่กวดขันจับกุมผู้ที่กระทำการเผาหญ้า หรือขยะ และลุกลามสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 220 มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรืออาจเข้าข่ายเป็นความผิดมาตราอื่น ๆ ซึ่งมีโทษหนักกว่า

รวมทั้งขอให้สำนักงานเขตที่มีพื้นที่ทำการเกษตรเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบพื้นที่ รวมถึงรณรงค์เน้นย้ำสร้างความเข้าใจและความร่วมมือของประชาชนงดเผาเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่เพาะปลูก งดการเผาในที่โล่ง ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือจัดเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM2.5 จากการเผาในที่โล่งในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง หากประชาชนพบเหตุไฟไหม้หญ้า กองขยะ หรือเหตุสาธารณภัยอื่น ๆ สามารถแจ้งเหตุผ่านสายด่วน 199 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ