เปิดใจ "พุทธิมน ศรีบนฟ้า" CEO แนบโซลูท (Nabsolute) บริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีของไทยวางเป้าส่ง "HYN TechnologyTM" สู่เวทีระดับโลก

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday December 13, 2023 22:22 —ThaiPR.net

เปิดใจ

ภญ.พุทธิมน ศรีบนฟ้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท แนบโซลูท จำกัด สตาร์ทอัพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า แนบโซลูท (Nabsolute) เป็นบริษัทสตาร์ทอัพจากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้งโดยทีมงานวิจัยที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านชีววัสดุศาสตร์และการผลิตระดับอุตสาหกรรม ซึ่งมุ่งเน้นการคิดค้น วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะขับเคลื่อนงานวิจัยในห้องปฏิบัติการให้ออกสู่สังคม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง แก้ไขปัญหาในปัจจุบัน โดย Nano-Modification of Biopolymer platform จะเข้ามาปลดล็อคข้อจำกัดของการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพเช่น การทำระบบนำส่งสารสำคัญ (Delivery System) ที่ใช้ง่ายและผลข้างเคียงต่ำ เพียงแค่นำไปผสมละลายร่วมกับสารสำคัญก็สามารถช่วยให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ผลข้างเคียงน้อยลง โดยสามารถใช้ได้ทั้งกับยา เวชสำอางและอาหาร

โดย แนบโซลูท (Nabsolute) เป็นสตาร์ทอัพ 1 ในไม่กี่รายหรือเป็นเจ้าแรกจากไทยที่บุกเบิกการทำเทคโนโลยีระบบนำส่ง (Delivery System) มีเป้าหมายที่จะขยายตลาดให้เป็นสากลและทั่วโลกมากยิ่งขึ้น โดยในช่วงต้นเน้นประเทศที่เป็นผู้นำด้านเวชสำอาง อาทิเช่น ญี่ปุ่นและฝรั่งเศส เป็นต้น

"Nabsolute ทำระบบนำส่งที่ใช้ในเวชสำอางในไทยสำเร็จแล้ว จึงอยากจะขยายไปในต่างประเทศและจะเป็น 1 ในเทคโนโลยีแรกๆ ที่เราจับงานวิจัยไปได้และต่อยอดไปเป็นยาทางผิวหนังต่อไป ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการคิดค้น วิจัยและพัฒนาทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยต่อไปในอนาคตก่อนจะนำมาใช้ นอกจากนี้ Nabsolute ยังได้รับเงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐ ประกอบด้วย บพข.,(PMUC) และ TED Fund ในการวิจัยพัฒนา รวมถึง SME Proactive Fund จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และ กองทุน TED Market Scaling Up สำหรับการขยายตลาด ถือเป็นลมใต้ปีกที่ผลักดันให้เราเติบโตและขยายตลาดไปต่างประเทศได้" ภญ.พุทธิมน กล่าว

สำหรับ HYN Technology (ไฮ-เอ็น) เป็นระบบนำส่งสารเข้าร่างกาย ที่ใช้ง่าย ปลอดภัยต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อม โดยการตัดต่อไบโอพอลิเมอร์ในระดับนาโนให้สามารถนำส่งสารต่างๆ เข้าร่างกายได้ดีขึ้น เพิ่มความคงตัวและเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพหลากหลาย เช่น เวชสำอาง อาหารเสริม ยา และวัคซีน ให้ออกฤทธิ์ดีขึ้น ผลข้างเคียงน้อยลง ระบบนำส่ง HYN Technology (ไฮ-เอ็น) ของ แนบโซลูท (Nabsolute) ได้รับจดสิทธิบัตรในระดับสากล PCT patent องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก

นวัตกรรม HYN (ไฮ-เอ็น) จะช่วยเพิ่มสัดส่วนการใช้วัตถุดิบภายในประเทศมากกว่า 80% ของต้นทุนสินค้า โดยบริษัทฯ มีโครงการค้นคว้าวิจัย เพื่อผลิตวัตถุดิบทดแทนวัตถุดิบนำเข้า เพื่อให้โครงสร้างอุปทานของวัตถุดิบทั้งหมดเป็นวัตถุดิบที่ผลิตในประเทศ แล้วเสร็จภายในปี 2569  นอกจากนี้ยังช่วยลดมูลค่าการนำเข้าวัตถุจากต่างประเทศ ทำให้ผู้ประกอบการสามารถผลิตสินค้าที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ เช่น สมุนไพรไทย ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและทำให้ประสิทธิผลจาก Active Ingredients ดังกล่าวเกิดขึ้นในระดับสูง ทำให้ผู้ประกอบการสามารถผลิตสินค้าเครื่องสำอาง เวชสำอางจากธรรมชาติที่มีประสิทธิผลอย่างแท้จริงและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ตลอดจนช่วยเพิ่มมูลค่าการส่งออกนอกประเทศต่อปี โดยบริษัทฯ สามารถเป็นผู้ผลิตและส่งออกวัตถุดิบสารสำคัญเพื่อการนำส่ง (Delivery System) ที่ได้มาตรฐานระดับสากล คาดหมายว่าจะช่วยเพิ่มการส่งออกวัตถุดิบของบริษัทฯและสินค้าของพันธมิตรคู่ค้า มูลค่ารวม 294 ล้านบาทภายในปี 2569 คิดเป็นมูลค่าการส่งออกนอกประเทศรวมทั้งสิ้น 6,394 ล้านบาท ภายในปี 2569

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี เป็นวัตถุดิบ HyaSphereXTrade mark ระบบนำส่งสารสำคัญสำหรับผลิตภัณฑ์บำรุงผิว (Skincare & Personal care ingredient) ตอบโจทย์ความต้องการเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเวชสำอางและเทรนด์ Clean Beauty ที่กำลังมาแรงในตลาดโลก ปัจจุบันวัตถุดิบ HyaSphereXTrade mark ได้รับการขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูล Cosmetic ingredient database ของ US, EU ทำให้สามารถใช้ในผลิตภัณฑ์เวชสำอางได้ในหลากหลายประเทศทั่วโลก

ทั้งนี้ แนบโซลูท (Nabsolute) พร้อมจะส่งต่อเทคโนโลยีที่คิดค้นขึ้นมา เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง วงการแพทย์และวัคซีน สามารถนำไปผลิตได้ มีการเข้าไปอบรมวิธีการพัฒนาและนำไปใช้งาน ขณะเดียวกันในช่วงที่ผ่านมา แนบโซลูท (Nabsolute) ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ระดับชนะเลิศ ประจำปี 2566  ด้านเศรษฐกิจ ประเภทวิสาหกิจขนาดย่อมและวิสาหกิจรายย่อย จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งมอบให้แก่ผลงานนวัตกรรมในรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ที่มีคุณค่าเชิงพาณิชย์และเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ  โดย แนบโซลูท (Nabsolute) เป็นผู้พัฒนา HYN (ไฮ-เอ็น) นวัตกรรมไบโอพอลิเมอร์ ระบบนำส่งสารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเวชสำอาง ยาและวัคซีนและรางวัล SelectUSA Tech APEC Summit Pitching Competition ประเทศสหรัฐอเมริกา

ภญ.พุทธิมน กล่าวต่อไปว่าสำหรับภาพรวมอุตสาหกรรมเวชเครื่องสำอางของไทยยังมีศักยภาพ เพราะไทยมี Infrastructure ครบ โดยไทยมีบริษัท มีโรงงานผู้ผลิตที่ได้มาตราฐานระดับสากล มีการพัฒนาสารสำคัญจากสมุนไพรไทยไทยยังเป็นฐานการผลิตที่ดีซึ่งหากมีการการนำเทคโนโลยีใส่ลงไปในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ก็จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพไปได้อีกระดับหนึ่ง

"จากเดิมที่ไทยเป็นฐานในการผลิตถ้ามีเทคโนโลยีเข้าไปก็จะสามารถเป็นฐานการผลิตที่ดีครบอยู่แล้ว ส่งออกผลิตภัณฑ์ได้ดี มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่ดีขึ้น ก็ไม่ต้องแข่งด้านจำนวนอีกต่อไป เพราะเน้นที่คุณภาพ ซึ่งถ้าคุณภาพดีเราก็สามารถขายในราคาที่ดีขึ้นได้ นอกจากนี้ไม่ใช่ว่าเราจะมุ่งมั่นส่งออกเฉพาะวัตถุดิบของเราเท่านั้น เรายังพยายามช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ลูกค้าของเราด้วย เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้น ซึ่งจะทำให้เราเติบโตไปพร้อมกับพันธมิตร ไม่ได้เติบโตเฉพาะเราเพียงคนเดียว" ภญ.พุทธิมน กล่าวทิ้งท้าย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ