กรมประมง…ร่วมส่งสุขปีใหม่ 2567 มอบของขวัญแทนใจให้ประชาชน เปิดศูนย์ประมงและอควาเรี่ยมให้เข้าเยี่ยมชมฟรี !! พร้อมบริการจัดชุดกระเช้าสินค้าประมงคุณภาพจากร้าน Fisherman Shop

ข่าวทั่วไป Tuesday December 19, 2023 22:03 —ThaiPR.net

กรมประมง…ร่วมส่งสุขปีใหม่ 2567 มอบของขวัญแทนใจให้ประชาชน เปิดศูนย์ประมงและอควาเรี่ยมให้เข้าเยี่ยมชมฟรี !! พร้อมบริการจัดชุดกระเช้าสินค้าประมงคุณภาพจากร้าน Fisherman Shop

กรมประมง?ร่วมส่งมอบความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ จัดหนัก 3 แคมเปญใหญ่ 1. มอบของขวัญเกษตรกรไทย มีกิน มีใช้ มีรายได้พอเพียง 2. เพิ่มสุขปีใหม่ เที่ยวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ 3. เสริมพลังปีใหม่ จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ ภายใต้โครงการ "ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2567"

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด ดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ "ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2567" เพื่อส่งมอบของขวัญให้แก่เกษตรกร ชาวประมง และประชาชน ด้วยการเปิดศูนย์ศึกษา ศูนย์เรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สวยงามของทางราชการให้ประชาชนเข้าชมฟรี พร้อมจัดตั้งจุดบริการประชาชน อาทิ จุดแวะพักรถ บริการน้ำดื่ม ฯลฯ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางสัญจรในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ อีกทั้งเปิดช่องทางจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงคุณภาพในราคาพิเศษเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ชาวประมง รวมทั้งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจากการประกอบอาชีพ

สำหรับในปีนี้ กรมประมงได้ร่วมสนับสนุนโครงการฯ โดยเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำนวน 37 แห่ง และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 1 แห่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 39 แห่ง ให้ประชาชนได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการด้านการประมง การเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำ ตลอดจนตัวอย่างสัตว์น้ำประจำถิ่นที่พบในจังหวัดที่จัดแสดงภายในศูนย์วิจัยฯ และกิจกรรมมอบพันธุ์ปลาน้ำจืดให้แก่เกษตรกรและประชาชนเพื่อนำไปเลี้ยง จำนวน 1,000 ตัว/คน/วัน ตลอดระยะเวลาการจัดงาน นอกจากนี้ ยังได้เปิดสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (อควาเรียม) ในความดูแลของกรมประมง จำนวน 8 แห่ง ให้บริการประชาชนได้เข้าชมฟรี ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 - 1 มกราคม 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร. 0 3865 3741
 • สถานแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โทร. 0 5661 1309
 • สถานแสดงพันธุ์เต่าบกและเต่าน้ำจืดของไทยจังหวัดสตูล ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูล หมู่ที่ 7 บ้านโกตา ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โทร. 0 7477 5455
 • พิพิธภัณฑ์ปลาบึกจังหวัดพะเยา ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โทร. 0 54431 1251
 • สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสกลนคร (สถานแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดภาคอีสาน) ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โทร. 0 4271 1447
 • สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อ่าวคุ้งกระเบน ตั้งอยู่ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โทร.0 3943 3216-8
 • สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่ภายในบริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โทร. 0 3651 0520 หรือ 036-510 521
 • ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร
  ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0 3441 0266 หรือ 0 3442 6220
 • รองอธิบดีกรมประมง กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมประมงยังได้เป็นส่วนหนึ่งในการมอบความสุขในเทศกาลปีใหม่ ด้วยชุดกระเช้าประกอบด้วยสินค้า และผลิตภัณฑ์ประมงที่ผ่านการคัดสรรคุณภาพของพี่น้องชาวประมงและเกษตรกร ซึ่งได้รับการการันตีด้วยตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียวจากร้าน Fisherman Shop@Bang Khen เป็นการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรชาวประมงในช่วงปีใหม่ โดยมี 4 ขนาดให้เลือกอุดหนุน ดังนี้ ขนาด XL ราคา 1,499 บาท ขนาด L 999 บาท ขนาด M 599 บาท ขนาด S 299 บาท ทั้งนี้ สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทาง Facebook Page ร้าน Fisherman Shop @Bang Khen หรือ โทร. 0 2579 4528 ต่อ 6110 หรือสั่งซื้อหน้าร้าน Fisherman Shop @Bang Khen เลขที่ 50 กรมประมง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในเวลาทำการ วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 07.30 - 17.30 น. และวันศุกร์ เวลา 07.00 - 17.00 น. ยกเว้นวันหยุด และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สำหรับร้าน Fisherman Shop ในส่วนภูมิภาค สามารถร่วมอุดหนุนโดยการเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงในแต่ละพื้นที่ได้อย่างหลากหลาย ทุกสาขาทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ หรือกลุ่มประสานงานส่วนภูมิภาค กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมประมง โทร. 0 2562 0583

  นอกจากนี้ กรมประมงยังได้มอบของขวัญพิเศษให้แก่ชาวประมง ได้แก่ 1. การปรับปรุงกฎหมายลำดับรองตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 จำนวน 18 ฉบับ เพื่อแก้ไขปัญหาประมง 2. เพิ่มวันทำการประมง 3. จดทะเบียนเรือประมงพื้นบ้านเพิ่มเติม เรือประมงพาณิชย์เพื่อทดแทนเรือลำเดิม และเรือประมงพาณิชย์เพื่อทำการประมงนอกน่านน้ำไทย 4. ยกเว้นค่าอากรใบอนุญาตให้ใช้เครื่องมือทำการประมงและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน สำหรับชาวประมงพื้นบ้านเพื่อลดภาระและบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และ 5. เปิดให้แรงงานต่างด้าวขอหนังสือคนประจำเรือ (Seabook) ได้ตลอดทั้งปี เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคประมงทะเล

  รองอธิบดีกรมประมง กล่าวในตอนท้ายว่า กรมประมงหวังอย่างยิ่งว่า โครงการดังกล่าวฯ จะช่วยกระตุ้นและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจภายในประเทศให้มีเงินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น เกษตรกรและประชาชนได้รับประโยชน์และมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 นี้ ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเที่ยวชมศูนย์ประมงทั้ง 39 แห่ง และอควาเรี่ยม 8 แห่ง พร้อมร่วมอุดหนุนกระเช้าของขวัญจากร้าน Fisherman Shop ทั้ง 121 สาขา ทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยสามารถสั่งซื้อสินค้าประมงเพื่อเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 16 มกราคม 2567 นี้


  เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ