ไบเออร์ ไทย ร่วมมือกับกรมอนามัย ส่งเสริมความรู้และการเข้าถึงการวางแผนครอบครัวแก่ชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวทั่วไป Tuesday December 19, 2023 22:26 —ThaiPR.net

ไบเออร์ ไทย ร่วมมือกับกรมอนามัย ส่งเสริมความรู้และการเข้าถึงการวางแผนครอบครัวแก่ชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่

บริษัท ไบเออร์ ไทย จำกัด ร่วมกับ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการฝึกอบรมให้กับพยาบาลวิชาชีพ พร้อมกับให้ความรู้ด้านการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการวางแผนครอบครัวที่ดีแก่ชุมชนในภาคเหนือของประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 29 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566  ที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

การฝึกอบรมดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญจากกรมอนามัย ได้แก่  นพ.สุรพันธ์ แสงสว่าง รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ นางสาวสุรัสวดี เวียงสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนางสาวไพลิน เชิญทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ เช่น นโยบายการพยาบาลมารดาและการผดุงครรภ์ ยาฝังคุมกำเนิด ผลข้างเคียง ข้อห้ามใช้ การรักษา และวิธีการคุมกำเนิดต่าง ๆ ในปัจจุบัน พยาบาลวิชาชีพที่เข้าร่วมอบรม 16 คนยังได้เข้าร่วมการฝึกอบรมภาคปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้

นอกจากนี้ยังมีการจัดการบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับการคุมกำเนิดในวัยรุ่นและข้อควรระวังในการใช้ยาคุมฉุกเฉินให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 จำนวน 300 คน จากโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์ของการรณรงค์เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ในกลุ่มวัยรุ่นเกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการวางแผนครอบครัวที่ดี

โครงการนี้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของไบเออร์ "Choice for Every One of Them" ซึ่งมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมผู้หญิงและเด็กผู้หญิงให้สามารถกำหนดอนาคตของตนเองได้ โดยไบเออร์มุ่งมั่นที่จะให้ผู้หญิง 100 ล้านคนในประเทศรายได้ต่ำและปานกลางเข้าถึงการคุมกำเนิดภายในปี 2573


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ