วว. จับมือ บพข. จัดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม "พอลิเอทีลีนเทเรฟทาเลตเรซินแปรใช้ใหม่ชั้นคุณภาพสัมผัสอาหาร"

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday December 21, 2023 22:11 —ThaiPR.net

วว. จับมือ บพข. จัดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  เป็นประธานเปิดการจัดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง "พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตเรซินแปรใช้ใหม่ชั้นคุณภาพสัมผัสอาหาร" ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการทดสอบมาตรฐานพลาสติกชนิด r-PET สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้การให้บริการแบบ Total  Solutions ที่ วว. มีความมุ่งมั่นในการถ่ายทอดองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญ โดยมีหน่วยงานในสังกัดคือ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทยและศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา เป็นแกนหลักในการดำเนินงาน เช่น การจัดทำร่างมาตรฐานที่ทำจากพลาสติกชนิดพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตแบบแปรกลับมาใช้ใหม่ หรือ r-PET ซึ่งเป็นร่างมาตรฐานด้านคุณภาพความปลอดภัยที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  รวมถึงการวิเคราะห์และทดสอบของปริมาณการแพร่กระจายของสารในกลุ่มโลหะหนักจากพลาสติกชนิด r-PET สำหรับวัสดุสัมผัสอาหาร อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการยกระดับคุณภาพวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานสากลแก่กลุ่มผู้ประกอบการด้านอาหาร เพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันด้วยคุณภาพมาตรฐาน และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ

 โอกาสนี้ ดร.จิตรา ชัยวิมล รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม นายวิรัชจันทรา  ที่ปรึกษาด้านบริหารคุณภาพและบริการอุตสาหกรรม วว. คณะกรรมการร่างมาตรฐาน  แขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหารและบุคลากร วว. เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ