ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.เฝ้าระวังควบคุมโรคติดต่อ-ภัยสุขภาพช่วงฤดูหนาว

ข่าวทั่วไป Wednesday December 27, 2023 17:31 —ThaiPR.net

ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.เฝ้าระวังควบคุมโรคติดต่อ-ภัยสุขภาพช่วงฤดูหนาว

นายสุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย (สนอ.) กทม.กล่าวถึงมาตรการเชิงรุกรณรงค์ส่งเสริมความรู้วิธีดูแลรักษาสุขภาพและสุขอนามัย เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคติดต่อและภัยสุขภาพต่าง ๆ ในช่วงฤดูหนาวว่า สนอ.โดยสำนักงานโรคติดต่อทางสาธารณสุข ได้ทำหนังสือแจ้งเตือนมาตรการป้องกันโรคและภัยในช่วงฤดูหนาว รวมถึงวิธีปฏิบัติตัวไปยังศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.ทุกแห่ง สำนักการศึกษา สำนักพัฒนาสังคม และสำนักงานเขต เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กและผู้สูงอายุ ประชาชนผู้มารับบริการ ผู้ปกครอง นักเรียนในสถานศึกษา ขณะเดียวกันศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.ได้ประชาสัมพันธ์ความรู้ให้สุขศึกษาและคำแนะนำแนวทางส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนในการดูแลรักษาสุขภาพ เพื่อป้องกันตนเองจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อและภัยสุขภาพต่าง ๆ ในช่วงฤดูหนาว โดยเฉพาะสถานที่ที่คนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก เช่น สถานศึกษา บ้านพักคนชรา

นอกจากนั้น ยังได้ประชาสัมพันธ์ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลรักษาสุขภาพ เพื่อป้องกันตนเองจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อในช่วงฤดูหนาว ผ่านช่องทางต่าง ๆ พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมของศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและเตรียมพร้อมรับมือหากมีผู้ป่วยด้วยโรคที่พบบ่อยช่วงฤดูหนาวเพิ่มขึ้น ตลอดจนติดตามสถานการณ์ภัยสุขภาพต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนในช่วงฤดูหนาวอย่างต่อเนื่อง


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ