กทม.เฝ้าระวังป้องกันอันตรายตามแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

ข่าวทั่วไป Tuesday January 2, 2024 08:53 —ThaiPR.net

กทม.เฝ้าระวังป้องกันอันตรายตามแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

นายสุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย (สนอ.) กทม.กล่าวถึงการจัดมาตรการป้องกันอันตรายและแผนเผชิญเหตุอัคคีภัย หรืออุบัติภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดจากการจุดพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ ฯลฯ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดงานเฉลิมฉลองช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ว่า สนอ.ได้ประสานสำนักงานเขตตรวจเฝ้าระวังสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทการผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง และกวดขันการลักลอบผลิต สะสม และขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง รวมทั้งการจำหน่ายพลุประทัด และโคมลอยในช่วงเทศกาลโดยไม่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกันได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปให้มีความรู้เรื่องอันตรายจากการผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง

รวมถึงอันตรายจากการเล่นพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง ฯลฯ ทั้งนี้ ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีสถานประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง จำนวน 3 แห่ง และได้รับใบอนุญาตจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จำนวน 6 แห่ง จากการตรวจสอบสถานประกอบการประเภทดังกล่าวเมื่อเดือน ส.ค.66 โดยสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) พบว่า สถานประกอบการ บริษัท หะรินพาณิชย์ จำกัด เขตบางคอแหลม บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) เขตคลองสามวา และห้างหุ้นส่วนจำกัด มิสทีน บีบี ชอพ เขตสะพานสูง มีการสะสมพลุ ดอกไม้เพลิง ณ ที่ทำการค้า ซึ่งมีการดำเนินการอย่างถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ขณะที่สถานประกอบการอื่นมีการถือครองใบอนุญาตไว้ แต่ไม่มีการสะสมพลุ ดอกไม้เพลิงแล้ว

นอกจากนั้น สนอ. ยังได้จัดเตรียมข้อมูลสถานประกอบกิจการด้านสารเคมีและวัตถุอันตราย เพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยขอความร่วมมือสำนักงานเขตสำรวจข้อมูลสถานประกอบกิจการสารเคมีและวัตถุอันตราย ขณะนี้ได้รับข้อมูลสถานประกอบกิจการแล้ว 3,261 แห่ง ขณะเดียวกันได้ประสาน สปภ.และสำนักงานเขตจัดส่งข้อมูลสำหรับการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลดิจิทัลพื้นที่จุดเสี่ยงภัย (BKK Risk Map) ในส่วนของแผนที่เสี่ยงภัยสารเคมี ซึ่งขณะนี้ สปภ. และสำนักงานเขตได้รับรหัสผ่าน เพื่อเข้าใช้งานระบบดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

นายสุริยชัย รวิวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) กทม.รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. กล่าวว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร.ในฐานะผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ได้มีประกาศ กทม. เรื่อง มาตรการป้องกันอันตรายในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ของ กทม.ประจำปี 2567 และได้จัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์กรุงเทพมหานคร (ศตส.กทม.) เพื่อเฝ้าระวังและติดตามการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ

พร้อมทั้งขอความร่วมมือสถานประกอบการ สถานบันเทิง ผู้จัดงาน และเจ้าของพื้นที่จัดงานวางแผนการบริหารจัดการพื้นที่และแผนงานรองรับความปลอดภัย อาทิ ระบบป้องกันอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ประตูเข้า-ออก ถังดับเพลิง ระบบสัญญาณเตือนภัย ระบบไฟฟ้าสำรอง ป้ายบอกเส้นทางหนีไฟต้องติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจน เป็นต้น ทั้งนี้ สปภ.ได้กำหนดมาตรการป้องกันอันตรายและแผนเผชิญเหตุอัคคีภัย หรืออุบัติภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดจากการจุดพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ในการจัดงานเฉลิมฉลอง งานสังสรรค์ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อสร้างความอุ่นใจ ตลอดจนจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยเข้าประจำจุดเพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบความปลอดภัยในทุกพื้นที่โดยเฉพาะสถานที่ที่มีการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พร้อมดูแลความปลอดภัยและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ประชาชนที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ หรือเหตุสาธารณภัยสามารถขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน 199 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ