อนุ กมธ.ด้านคุณธรรมและจริยธรรม วุฒิสภา จัดงานน้อมรำลึกพ่อหลวงไทย ร่วมใจเชิดชูวัฒนธรรม

ข่าวทั่วไป Thursday January 4, 2024 11:46 —ThaiPR.net

อนุ กมธ.ด้านคุณธรรมและจริยธรรม วุฒิสภา จัดงานน้อมรำลึกพ่อหลวงไทย ร่วมใจเชิดชูวัฒนธรรม

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดโครงการน้อมรำลึกพ่อหลวงไทย ร่วมใจเชิดชูวัฒนธรรม ณ ห้องประชุม B1-1 ถึง B1-6 ชั้น B1 อาคารรัฐสภา ฝั่งสภาผู้แทนราษฎร จัดโดย คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานคณะอนุกรรมมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและแผ่นดิน ให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม และเผยแพร่คุณธรรม 5 ประการ ได้แก่กตัญญู วินัย สุจริต พอเพียง และจิตอาสา รวมถึงเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก

สำหรับบรรยากาศภายในงาน มีการจัดนิทรรศการต่าง ๆ ประกอบด้วย นิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณด้านการพัฒนาดิน และวันดินโลก 5 ธันวาคม ดินเพื่อมนุษยธรรม นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นิทรรศการน้อมรำลึกพ่อหลวงไทย นิทรรศการพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย นิทรรศการเทิด ๙ ปกเกศ : ตามรอยพระราชา นิทรรศการการส่งเสริมความเท่าเทียมกัน และ ๑ ตำบล ๑ โดรน นิทรรศการการเกษตร : เศรษฐกิจพอเพียง และนิทรรศการสารคดีเรื่องฝนหลวง


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ